Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Puka, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3201-0735

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913605

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza wpływu równoległego i sekwencyjnego wykorzystania przycisków na poprawność wprowadzania ciągów poleceń do urządzeń : [streszczenie]
  AutorzyRadosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI
  ŹródłoV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z udziałem gości zagranicznych na temat: Połączenia montażowe, konstrukcja i technologia - PM 2019 : Rzeszów–Dołżyca, 4–7 czerwca 2019 r. : materiały konferencyjne / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa. — [Rzeszów : s. n.], [2019]. — S. 26–27
 • słowa kluczowe: komunikacja człowieka z maszyną, projektowanie paneli sterowniczych, równoległe i sekwencyjne wykorzystywanie klawiszy

  keywords: man-machine communication, control panels designing, simultaneous or sequential key using

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułGraficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektów
  AutorzyRadosław PUKA, Anna PUKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, ocena pracownika, kierownik projektu

  keywords: project management, employee assessment, project manager

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułGraficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektów
  AutorzyRadosław PUKA, Anna PUKA
  ŹródłoSpołecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 116–128
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, ocena pracownika, kierownik projektu

  keywords: project management, employee assessment, project manager

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2020]
 • TytułImproving of selected routing strategies for order picking
  AutorzyRadosław PUKA, Jerzy DUDA, Marek KARKULA
  ŹródłoResearch methods and solutions to current transport problems : proceedings of the international scientific conference transport of the 21st century : 9–12 th of June, Ryn, Poland / eds. Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020. — S. 363–373
 • keywords: heuristics, midpoint, largest gap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-27687-4_36

5
 • [referat, 2019]
 • TytułImproving s-shape routing strategy for order picking
  AutorzyRadosław PUKA, Jerzy DUDA, Marek KARKULA
  ŹródłoCLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — S. 729–734
 • keywords: warehouse, order picking, s-shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2018]
 • TytułImproving S-Shape routing strategy for order picking
  AutorzyPUKA Radosław, DUDA Jerzy, KARKULA Marek
  ŹródłoCLC 2018 : 8textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 57
 • keywords: warehouse, order picking, s-shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2012]
 • TytułKoncepcja planu zarządzania ryzykiem w projektach IT w oparciu o metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMI
  AutorzyRadosław PUKA, Anna Pilch
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–12]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułParametry rynkowe opcji towarowych i ich wpływ na sposób kształtowania się wyników osiąganych w strategiach emph {vertical spread}
  AutorzyBartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK, Radosław PUKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 70–71
 • słowa kluczowe: ryzyko cenowe, opcje towarowe, strategie vertical spread

  keywords: price risk, commodity options, vertical spread strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułProblem identyfikacji parametrów modelu optymalizacji rozmieszczenia znaków na klawiaturze komputera
  AutorzyRadosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, cop. 2016. — S. 130–140
 • keywords: klawiatura, optymalizacja rozmieszczenia znaków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułProblem optymalizacji układu klawiatury komputerowej
  AutorzyRadosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI
  ŹródłoTechnologia i Automatyzacja Montażu [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne. — 2015 nr 2, s. 33–37
 • słowa kluczowe: klawiatura, rozmieszczenie klawiszy, optymalizacja klawiatury

  keywords: optimization, keyboard, key arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułPrzegląd klawiatur dedykowanych dla języków opartych na alfabecie łacińskim
  AutorzyRadosław PUKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: klawiatura, układ klawiatury, rozmieszczenie liter

  keywords: keyboard, keyboard layout, letters arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPrzegląd klawiatur dedykowanych dla języków opartych na alfabecie łacińskim
  AutorzyRadosław PUKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 151–171
 • słowa kluczowe: klawiatura, układ klawiatury, rozmieszczenie liter

  keywords: keyboard, keyboard layout, letters arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułQwerty keyboard and the Polish language – study of the layout adaptation
  AutorzyPiotr ŁEBKOWSKI, Radosław PUKA
  ŹródłoSelected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — S. 167–178
 • słowa kluczowe: klawiatura QWERTY, częstotliwość liter

  keywords: QWERTY keyboard, frequency of letters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWybrane narzędzia analizy danych stosowane w marketingu
  AutorzyRadosław PUKA, Anna PILCH
  ŹródłoNarzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / pod red. Krzysztofa Woźniaka. — Kraków : Mfiles.pl, 2015. — S. 53–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWykorzystanie analizy koszykowej do wspomagania planowania zapasów magazynowych
  AutorzyRadosław PUKA, Katarzyna Zofia GDOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4836–4843
 • słowa kluczowe: data mining, zarządzanie zapasami, analiza koszykowa, planowanie zapasów magazynowych

  keywords: data mining, inventory management, market basket analysis, inventory planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWyszukiwanie asocjacji przy użyciu algorytmu grupującego
  AutorzyRadosław PUKA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2013 nr 26, s. 51–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułZarządzanie wiedzą w projektach IT
  AutorzyAnna Pilch, Radosław PUKA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2012 nr 25, s. 203–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułZasady budowy i metody realizacji celów
  AutorzyRadosław PUKA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2011 nr 21, s. 85–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2018]
 • TytułZastosowanie analizy koszykowej do badania komplementarności dóbr
  AutorzyRadosław PUKA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 93–94
 • słowa kluczowe: analiza koszykowa, dobra komplementarne i substytucyjne

  keywords: market basket analysis, complementary and substitute goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułZastosowanie analizy koszykowej do wsparcia procesu zarządzania ryzykiem projektów
  AutorzyAnna PILCH, Radosław PUKA
  ŹródłoWspółczesne koncepcje zarządzania organizacjami / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — S. 337–349
 • słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie projektami, analiza koszykowa

  keywords: risk, project management, market basket analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: