Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Puka, dr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3201-0735

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913605

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19685
201922
201833
201611
2015321
20144211
20133111
2012211
201111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191135
2019211
2018312
201611
201533
2014431
20133111
201222
201111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19172
2019211
2018321
201611
201533
201444
201333
201222
201111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201922
201833
201611
201533
201444
201333
201222
201111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19136
2019211
201833
201611
201533
2014431
2013321
201222
201111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19145
2019211
2018321
201611
201533
2014431
2013321
2012211
201111

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza wpływu równoległego i sekwencyjnego wykorzystania przycisków na poprawność wprowadzania ciągów poleceń do urządzeń : [streszczenie]Effect of simultaneous and sequential use of keys on the correctness of entering command strings into devices : [abstract] / Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI // W: V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z udziałem gości zagranicznych na temat: Połączenia montażowe, konstrukcja i technologia - PM 2019 : Rzeszów–Dołżyca, 4–7 czerwca 2019 r. : materiały konferencyjne / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa. — [Rzeszów : s. n.], [2019]. — S. 26–27. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: komunikacja człowieka z maszyną, projektowanie paneli sterowniczych, równoległe i sekwencyjne wykorzystywanie klawiszy

  keywords: man-machine communication, control panels designing, simultaneous or sequential key using

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Graficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektówA graphical method for supporting the management of project managers / Radosław PUKA, Anna PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, ocena pracownika, kierownik projektu

  keywords: project management, employee assessment, project manager

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Graficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektówA graphical method for supporting the management of project managers / Radosław PUKA, Anna PUKA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 116–128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, ocena pracownika, kierownik projektu

  keywords: project management, employee assessment, project manager

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Improving s-shape routing strategy for order picking / Radosław PUKA, Jerzy DUDA, Marek KARKULA // W: CLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-80-87294-88-8. — S. 729–734. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 734, Abstr.

 • keywords: warehouse, order picking, s-shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improving S-Shape routing strategy for order picking / PUKA Radosław, DUDA Jerzy, KARKULA Marek // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 57

 • keywords: warehouse, order picking, s-shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja planu zarządzania ryzykiem w projektach IT w oparciu o metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMIThe concept of risk management plan for it projects based on Scrum and CMMI maturity model / Radosław PUKA, Anna Pilch // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Parametry rynkowe opcji towarowych i ich wpływ na sposób kształtowania się wyników osiąganych w strategiach \emph {vertical spread}Market parameters of commodity options and their impact on the results achieved in vertical spread strategies / Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK, Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 70–71. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ryzyko cenowe, opcje towarowe, strategie vertical spread

  keywords: price risk, commodity options, vertical spread strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problem identyfikacji parametrów modelu optymalizacji rozmieszczenia znaków na klawiaturze komputera[The issue of identification of optimization model parameters for distribution of characters on a keyboard] / Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, cop. 2016. — ISBN: 978-83-941281-0-4. — S. 130–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • keywords: klawiatura, optymalizacja rozmieszczenia znaków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problem optymalizacji układu klawiatury komputerowejThe computer keyboard layout optimization problem / Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2449-5344. — Tytuł poprz.: Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN: 1230-7661. — 2015 nr 2, s. 33–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: klawiatura, rozmieszczenie klawiszy, optymalizacja klawiatury

  keywords: optimization, keyboard, key arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przegląd klawiatur dedykowanych dla języków opartych na alfabecie łacińskimAn overview of keyboards dedicated for laguages based on the latin alphabet / Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: klawiatura, układ klawiatury, rozmieszczenie liter

  keywords: keyboard, keyboard layout, letters arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przegląd klawiatur dedykowanych dla języków opartych na alfabecie łacińskimAn overview of keyboards dedicated for languages based on the latin alphabet / Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 151–171. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 168–171, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klawiatura, układ klawiatury, rozmieszczenie liter

  keywords: keyboard, keyboard layout, letters arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Qwerty keyboard and the Polish language – study of the layout adaptationKlawiatura qwerty i język polski – badanie przystosowania układu / Piotr ŁEBKOWSKI, Radosław PUKA // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 167–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: klawiatura QWERTY, częstotliwość liter

  keywords: QWERTY keyboard, frequency of letters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane narzędzia analizy danych stosowane w marketingu[Selected data analysis tools used in marketing] / Radosław PUKA, Anna PILCH // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / pod red. Krzysztofa Woźniaka. — Kraków : Mfiles.pl, 2015. — ISBN: 978-83-935104-9-8. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie analizy koszykowej do wspomagania planowania zapasów magazynowychUtisation of market basket analysis as a supportive method for inventory planning / Radosław PUKA, Katarzyna Zofia GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4836–4843. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4842–4843, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: data mining, zarządzanie zapasami, analiza koszykowa, planowanie zapasów magazynowych

  keywords: data mining, inventory management, market basket analysis, inventory planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyszukiwanie asocjacji przy użyciu algorytmu grupującegoAssociation searching with a grouping algorithm / Radosław PUKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 26, s. 51–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XIV edycji konkursu DIAMENTY AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarządzanie wiedzą w projektach ITKnowledge management in IT projects / Anna Pilch, Radosław PUKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25, s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.. — Artukuły laureatów XLIX sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zasady budowy i metody realizacji celówPrinciples of construction and methods of achieving the objectives / Radosław PUKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2011 nr 21, s. 85–90. — Bibliogr. s. 90. — Publikacje Laureatów XII edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie analizy koszykowej do badania komplementarności dóbrApplication of basket analysis to complementary goods problem / Radosław PUKA, Stanisław JĘDRUSIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 93–94. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza koszykowa, dobra komplementarne i substytucyjne

  keywords: market basket analysis, complementary and substitute goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie analizy koszykowej do wsparcia procesu zarządzania ryzykiem projektówApplication of market basket analysis to support the project risk management / Anna PILCH, Radosław PUKA // W: Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-64927-05-8. — S. 337–349. — Bibliogr. s. 348–349, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie projektami, analiza koszykowa

  keywords: risk, project management, market basket analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: