Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Puka, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3201-0735

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913605

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Analiza wpływu równoległego i sekwencyjnego wykorzystania przycisków na poprawność wprowadzania ciągów poleceń do urządzeń : [streszczenie]Effect of simultaneous and sequential use of keys on the correctness of entering command strings into devices : [abstract] / Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI // W: V ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z udziałem gości zagranicznych na temat: Połączenia montażowe, konstrukcja i technologia - PM 2019 : Rzeszów–Dołżyca, 4–7 czerwca 2019 r. : materiały konferencyjne / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa. — [Rzeszów : s. n.], [2019]. — S. 26–27. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: komunikacja człowieka z maszyną, projektowanie paneli sterowniczych, równoległe i sekwencyjne wykorzystywanie klawiszy

  keywords: man-machine communication, control panels designing, simultaneous or sequential key using

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Graficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektówA graphical method for supporting the management of project managers / Radosław PUKA, Anna PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, ocena pracownika, kierownik projektu

  keywords: project management, employee assessment, project manager

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Graficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektówA graphical method for supporting the management of project managers / Radosław PUKA, Anna PUKA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 116–128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, ocena pracownika, kierownik projektu

  keywords: project management, employee assessment, project manager

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improving of selected routing strategies for order picking / Radosław PUKA, Jerzy DUDA, Marek KARKULA // W: Research methods and solutions to current transport problems : proceedings of the international scientific conference transport of the 21st century : 9–12 th of June, Ryn, Poland / eds. Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1032). — ISBN: 978-3-030-27686-7 ; e-ISBN: 978-3-030-27687-4. — S. 363–373. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-19

 • keywords: heuristics, midpoint, largest gap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-27687-4_36

6
 • Improving s-shape routing strategy for order picking / Radosław PUKA, Jerzy DUDA, Marek KARKULA // W: CLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-88-8. — S. 729–734. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 734, Abstr.

 • keywords: warehouse, order picking, s-shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Improving S-Shape routing strategy for order picking / PUKA Radosław, DUDA Jerzy, KARKULA Marek // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 57

 • keywords: warehouse, order picking, s-shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja planu zarządzania ryzykiem w projektach IT w oparciu o metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMIThe concept of risk management plan for it projects based on Scrum and CMMI maturity model / Radosław PUKA, Anna Pilch // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Parametry rynkowe opcji towarowych i ich wpływ na sposób kształtowania się wyników osiąganych w strategiach \emph {vertical spread}Market parameters of commodity options and their impact on the results achieved in vertical spread strategies / Bartosz ŁAMASZ, Natalia IWASZCZUK, Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 70–71. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ryzyko cenowe, opcje towarowe, strategie vertical spread

  keywords: price risk, commodity options, vertical spread strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problem identyfikacji parametrów modelu optymalizacji rozmieszczenia znaków na klawiaturze komputera[The issue of identification of optimization model parameters for distribution of characters on a keyboard] / Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, cop. 2016. — ISBN: 978-83-941281-0-4. — S. 130–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • keywords: klawiatura, optymalizacja rozmieszczenia znaków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problem optymalizacji układu klawiatury komputerowejThe computer keyboard layout optimization problem / Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2449-5344. — Tytuł poprz.: Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN: 1230-7661. — 2015 nr 2, s. 33–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: klawiatura, rozmieszczenie klawiszy, optymalizacja klawiatury

  keywords: optimization, keyboard, key arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd klawiatur dedykowanych dla języków opartych na alfabecie łacińskimAn overview of keyboards dedicated for laguages based on the latin alphabet / Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: klawiatura, układ klawiatury, rozmieszczenie liter

  keywords: keyboard, keyboard layout, letters arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przegląd klawiatur dedykowanych dla języków opartych na alfabecie łacińskimAn overview of keyboards dedicated for languages based on the latin alphabet / Radosław PUKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 151–171. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 168–171, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klawiatura, układ klawiatury, rozmieszczenie liter

  keywords: keyboard, keyboard layout, letters arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Qwerty keyboard and the Polish language – study of the layout adaptationKlawiatura qwerty i język polski – badanie przystosowania układu / Piotr ŁEBKOWSKI, Radosław PUKA // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 167–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: klawiatura QWERTY, częstotliwość liter

  keywords: QWERTY keyboard, frequency of letters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Using artificial neural networks to find buy signals for WTI crude oil call options / Radosław PUKA, Bartosz ŁAMASZ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 4359, s. 1–20. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/17/4359/pdf

 • keywords: artificial neural networks (ANN), price risk, support decision-making, WTI crude oil options

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13174359

16
 • Wybrane narzędzia analizy danych stosowane w marketingu[Selected data analysis tools used in marketing] / Radosław PUKA, Anna PILCH // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / pod red. Krzysztofa Woźniaka. — Kraków : Mfiles.pl, 2015. — ISBN: 978-83-935104-9-8. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie analizy koszykowej do wspomagania planowania zapasów magazynowychUtisation of market basket analysis as a supportive method for inventory planning / Radosław PUKA, Katarzyna Zofia GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4836–4843. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4842–4843, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: data mining, zarządzanie zapasami, analiza koszykowa, planowanie zapasów magazynowych

  keywords: data mining, inventory management, market basket analysis, inventory planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyszukiwanie asocjacji przy użyciu algorytmu grupującegoAssociation searching with a grouping algorithm / Radosław PUKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 26, s. 51–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XIV edycji konkursu DIAMENTY AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie wiedzą w projektach ITKnowledge management in IT projects / Anna Pilch, Radosław PUKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25, s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.. — Artukuły laureatów XLIX sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zasady budowy i metody realizacji celówPrinciples of construction and methods of achieving the objectives / Radosław PUKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2011 nr 21, s. 85–90. — Bibliogr. s. 90. — Publikacje Laureatów XII edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie analizy koszykowej do badania komplementarności dóbrApplication of basket analysis to complementary goods problem / Radosław PUKA, Stanisław JĘDRUSIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 93–94. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza koszykowa, dobra komplementarne i substytucyjne

  keywords: market basket analysis, complementary and substitute goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie analizy koszykowej do wsparcia procesu zarządzania ryzykiem projektówApplication of market basket analysis to support the project risk management / Anna PILCH, Radosław PUKA // W: Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-64927-05-8. — S. 337–349. — Bibliogr. s. 348–349, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie projektami, analiza koszykowa

  keywords: risk, project management, market basket analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: