Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Stobiński, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8598-5467

ResearcherID: E-4549-2018

Scopus: 8725372100

PBN: 909986

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • $^{137}Cs$ and $^{40}K$ radionuclides activity and heavy metals concentrations in soil samples from East part of the Flysh Carpathian Mountains in Poland
2
 • Activity of natural radioisotopes and artificial $^{137}Cs$ in soil samples taken from some Polish national parks
3
 • Aktywność gamma izotopów w odpadach kopalnianych
4
 • Analiza statystyczna rozkładu i stężenia wybranych metali ciężkich oraz $^{137}Cs$ na terenie Tatr
5
 • Badanie poziomu aktywności sztucznego $^{137}Cs$ i naturalnych radionuklidów w próbkach gleb pobranych z obszarów Ojcowskiego Parku Narodowego
6
 • Charakterystyka gamma radionuklidów w glebach pobranych z obszarów chronionych Polski Południowej
7
 • Chemometric analysis of $^{137}Cs$ activity and heavy metals distribution in the Tatras’ soil
8
 • Concentrations of $^{137}Cs$ and $^{40}K$ radionuclides and some heavy metals in soil samples from the eastern part of the Main Ridge of the Flysch Carpathians
9
 • Determination of the activity level of artificial isotope $^{137}Cs$ and natural $^{40}K$ and the selected heavy metals in the Tatra Mountains ecosystem
10
 • Determination of the radioactivity of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K$ and selected heavy metals in Tatra Mountains
11
 • Gamma radionuclides in sediments (Jamske Pleso Lake)
12
 • Geochronology of sediments using the $^{210}Pb$ method
13
 • Heavy metals in livers of raptors from Eastern Poland - the importance of diet composition
14
 • Historia uprzemysłowienia Tatr na przykładzie badań osadów dennych
15
 • INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum
16
 • Interpretacja procesów zachodzących w środowisku naturalnym w oparciu o zaawansowane narzędzia obróbki danych
17
 • Metody obniżenia fluktuacji tła detektorów gamma w laboratoriach z nowoczesnym systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym
18
 • Metody radiometryczne i geomorfologiczne jako narzędzie badań do określania zmian zachodzących w środowisku naturalnym osadów dennych
19
 • Monitoring sztucznego radionuklidu $^{137}Cs$ w Tatrach
20
 • Ocena aktywności izotopów $^{137}Cs$ i $^{40}K$ w glebach Babiogórskiego Parku Narodowego
21
 • Ocena poziomu radioaktywności sztucznego $^{137}Cs$ i naturalnych radionuklidów w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego
22
 • Ocena zawartości Cs-137 w glebach pobranych z terenów górskich Polski Południowej
23
 • Określenie metodami spektroskopowymi zmian zawartości sztucznego radionuklidu $^{137}Cs$ i wybranych metali ciężkich w osadach dennych dwóch stawów tatrzańskich (Smreczyńskiego i Popradzkiego)
24
 • Określenie zawartości sztucznego gamma radionuklidu $^{137}Cs$ i naturalnego $^{40}K$ w próbkach gleby pobranej z niecek stawów tatrzańskich
25
 • Origin and behavior of radionuclides in sediment core: a case study of the sediments collected from man-made reservoirs located in the past mining region in Central Slovakia