Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4278-5921

ResearcherID: M-8881-2015

Scopus: 56367666100

PBN: 4007196

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 112, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAlternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 1
  AutorzyKACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 100–106
 • słowa kluczowe: ekologiczne technologie mas formierskich, surowce odnawialne, spoiwo odlewnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAlternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 2
  AutorzyKACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, Kurleto Żaneta
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 107–112
 • słowa kluczowe: kompozycje polimerowe, ekologiczne technologie mas formierskich, spoiwo odlewnicze, modyfikacja polimerów naturalnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicates
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Łukasz SZYMAŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 133–141
 • słowa kluczowe: masy formierskie, suszenie, spoiwo skrobiowe, utwardzanie fizyczne, mikrofale

  keywords: drying, molding sands, microwaves, physical methods of curing, starch binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.133

4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza termiczna mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym
  AutorzyK. KACZMARSKA, M. Kuroń, B. GRABOWSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 13, s. 159–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza termiczna spoiwa polimerowego na bazie skrobi modyfikowanej
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoDeterminanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : PCz. WIPMiFS, cop. 2013. — S. 350–353
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza wybranych właściwości technologicznych mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym na bazie karboksymetyloskrobi utwardzanych w polu mikrofal
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) : Toruń, 19–21 czerwca 2013 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2013]. — S. 107
 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, skrobia modyfikowana, utwardzanie, promieniowanie mikrofalowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym
  AutorzyKACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, DROŻYŃSKI Dariusz
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobi : streszczenie
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoII Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: spoiwo skrobiowe, nowoczesne materiały odlewnicze, skrobia natywna, właściwości mas formierskich

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza zmian strukturalnych spoiwa skrobiowego sieciowanego na drodze fizycznej
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. 1–2
 • słowa kluczowe: skrobia modyfikowana, spoiwo, sieciowanie, spektroskopia FTIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznej
  AutorzyK. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 51–56
 • słowa kluczowe: innowacyjne materiały i technologie odlewnicze, spoiwa polimerowe, sieciowanie, modyfikat skrobiowy, spektroskopia FT-IR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of selected properties of green sands with modified starch-based additives
  AutorzyK. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 127–131
 • keywords: green sand system, innovative moulding materials, carboxymethyl starch sodium, additives for moulding sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of microwaves to curing molding sands with a sodium carboxymethyl starch-based binder
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoISC 2015 : 2textsuperscript{nd} International Student Conference on Geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields : 13–14 July, 2015, Bor, Serbia : book of abstracts / eds. Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Nada Štrbac ; University of Belgrade ; Technical Faculty in Bor. — Bor : Technical Faculty, 2015. — S. 17
 • keywords: moulding sand, foundry materials, microwave curing, sodium carboxymethyl starch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 31
 • keywords: foundry, cross-linking, microwave, carboxymethyl starch, molding sand technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2019 nr 2, s. 16–22
 • słowa kluczowe: badania, AGH, spektrofotometria UV-Vis, odlewnictwo , spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS

  keywords: research, founding, AGH, UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis–gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż KURLETO-KOZIOŁ
  ŹródłoNauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 79–100
 • słowa kluczowe: montmorylonit, masy odlewnicze, materiały wielkocząsteczkowe, karboksymetyloceluloza, materiały wiążące

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 47–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania stabilności nowych spoiw odlewniczych na przykładzie wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Barbara Pilch-Pitera, Karolina KACZMARSKA, Barbara Trzebicka, Barbara Mendrek
  Źródło„Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — S. 481, S08P29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi eteryfikowanej $CMS-Na_{0.6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2017 vol. 57 no. 2, s. 137–149. — tekst: https://goo.gl/C9vXjS
 • słowa kluczowe: spoiwo polimerowe, skrobia modyfikowana, sieciowanie, badania spektroskopowe

  keywords: polymer binders, cross-linking, modified starch, spectroscopic studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.13

23
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania strukturalne i termoanalityczne (IR, DRS, TG-DSC) skrobii eteryfikowanej $CMS-Na_{0,6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich : streszczenie
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne procesu sieciowania soli sodowej karboksymetyloskrobi wobec wybranych czynników fizycznych. Cz. 1, Udział wiązań wodorowych
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułBiodegradacja spoiwa odlewniczego na przykładzie modyfikatu skrobiowego
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 25–27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka k. Żnina : książka abstraktów / Wydział Chemii UMK. — [Toruń : s. n.], [2014]. — S. 89
 • słowa kluczowe: masy formierskie, spoiwa polimerowe, modyfikat skrobiowy, biopolimery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: