Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4278-5921

ResearcherID: M-8881-2015

Scopus: 56367666100

PBN: 4007196

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 112, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAlternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 1
  AutorzyKACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 100–106
2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAlternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 2
  AutorzyKACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, Kurleto Żaneta
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 107–112
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicates
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Łukasz SZYMAŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 133–141
4
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza termiczna mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym
  AutorzyK. KACZMARSKA, M. Kuroń, B. GRABOWSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 13, s. 159–163
5
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza termiczna spoiwa polimerowego na bazie skrobi modyfikowanej
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoDeterminanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : PCz. WIPMiFS, cop. 2013. — S. 350–353
6
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza wybranych właściwości technologicznych mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym na bazie karboksymetyloskrobi utwardzanych w polu mikrofal
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) : Toruń, 19–21 czerwca 2013 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2013]. — S. 107
7
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym
  AutorzyKACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, DROŻYŃSKI Dariusz
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — S. 33
8
9
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobi : streszczenie
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoII Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]
10
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza zmian strukturalnych spoiwa skrobiowego sieciowanego na drodze fizycznej
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. 1–2
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznej
  AutorzyK. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 51–56
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of selected properties of green sands with modified starch-based additives
  AutorzyK. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 127–131
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of selected technological properties of green sands with starch-based additives
  AutorzyDariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2015 vol. 41 no. 2, s. 65–70. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.2/mafe.2015.41.2.65.pdf
14
15
16
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of microwaves to curing molding sands with a sodium carboxymethyl starch-based binder
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoISC 2015 : 2textsuperscript{nd} International Student Conference on Geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields : 13–14 July, 2015, Bor, Serbia : book of abstracts / eds. Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Nada Štrbac ; University of Belgrade ; Technical Faculty in Bor. — Bor : Technical Faculty, 2015. — S. 17
17
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 31
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2019 nr 2, s. 16–22
19
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż KURLETO-KOZIOŁ
  ŹródłoNauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 79–100
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
  AutorzyB. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 47–52
21
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania stabilności nowych spoiw odlewniczych na przykładzie wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Barbara Pilch-Pitera, Karolina KACZMARSKA, Barbara Trzebicka, Barbara Mendrek
  Źródło„Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — S. 481, S08P29
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi eteryfikowanej $CMS-Na_{0.6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2017 vol. 57 no. 2, s. 137–149. — tekst: https://goo.gl/C9vXjS
23
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania strukturalne i termoanalityczne (IR, DRS, TG-DSC) skrobii eteryfikowanej $CMS-Na_{0,6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich : streszczenie
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 11
24
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne procesu sieciowania soli sodowej karboksymetyloskrobi wobec wybranych czynników fizycznych. Cz. 1, Udział wiązań wodorowych
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 187
25
 • [referat, 2014]
 • TytułBiodegradacja spoiwa odlewniczego na przykładzie modyfikatu skrobiowego
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoVIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 25–27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka k. Żnina : książka abstraktów / Wydział Chemii UMK. — [Toruń : s. n.], [2014]. — S. 89