Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4278-5921

ResearcherID: M-8881-2015

Scopus: 56367666100

PBN: 4007196

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 112, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • Alternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie
2
 • Alternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie
3
 • An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicates
4
 • Analiza termiczna mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym
5
 • Analiza termiczna spoiwa polimerowego na bazie skrobi modyfikowanej
6
 • Analiza wybranych właściwości technologicznych mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym na bazie karboksymetyloskrobi utwardzanych w polu mikrofal
7
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym
8
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwami na bazie skrobi
9
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobi
10
 • Analiza zmian strukturalnych spoiwa skrobiowego sieciowanego na drodze fizycznej
11
 • Analiza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznej
12
 • Analysis of selected properties of green sands with modified starch-based additives
13
 • Analysis of selected technological properties of green sands with starch-based additives
14
15
16
 • Application of microwaves to curing molding sands with a sodium carboxymethyl starch-based binder
17
 • Application of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology
18
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
19
 • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczych
20
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczych
21
 • Badania stabilności nowych spoiw odlewniczych na przykładzie wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na
22
 • Badania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi eteryfikowanej $CMS-Na_{0.6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich
23
 • Badania strukturalne i termoanalityczne (IR, DRS, TG-DSC) skrobii eteryfikowanej $CMS-Na_{0,6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich
24
 • Badania strukturalne procesu sieciowania soli sodowej karboksymetyloskrobi wobec wybranych czynników fizycznych
25
 • Biodegradacja spoiwa odlewniczego na przykładzie modyfikatu skrobiowego