Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4278-5921

ResearcherID: M-8881-2015

Scopus: 56367666100

PBN: 4007196

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem112645556
2020541
201912363
201817107
20171367
2016123441
20152026111
20141055
201314167
2012954
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11241683
202055
20191248
2018172141
201713121
20161248
201520128
20141064
20131486
20129531
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1129220
2020532
20191275
201817125
201713112
20161293
201520173
20141010
20131414
201299
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1122488
2020532
20191248
201817710
20171358
201612210
201520317
20141010
20131414
201299
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1126250
202055
20191257
20181798
20171376
20161284
201520146
20141055
20131477
2012927
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1126547
202055
20191275
201817107
20171376
20161275
201520119
20141064
20131486
20129451
 • Alternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 1Alternative moulding materials for use in foundry industry, Pt. 1 / KACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (12)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-7-0. — S. 100–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ekologiczne technologie mas formierskich, surowce odnawialne, spoiwo odlewnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 2Alternative moulding materials for use in foundry industry, Pt. 2 / KACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, Kurleto Żaneta // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (12)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-7-0. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kompozycje polimerowe, ekologiczne technologie mas formierskich, spoiwo odlewnicze, modyfikacja polimerów naturalnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicatesOcena efektywności metod fizycznego utwardzania masy formierskiej wiązanej spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 133–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, suszenie, spoiwo skrobiowe, utwardzanie fizyczne, mikrofale

  keywords: drying, molding sands, microwaves, physical methods of curing, starch binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.133

4
 • Analiza termiczna mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym[Thermal analysis of moulding sands with polymeric binder] / K. KACZMARSKA, M. Kuroń, B. GRABOWSKA // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 13, s. 159–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.. — VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2012 : Ustroń-Jaszowiec, 31 maja–2 czerwca 2012 / red. nauk. zesz.: Jan Szajnar, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń. — Gliwice : Politechnika Śląska, 2012. — ISBN 978-83-63605-00-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza termiczna spoiwa polimerowego na bazie skrobi modyfikowanejThermal analysis of a polymeric binder based on modified starch / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : PCz. WIPMiFS, cop. 2013. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080 ; nr 4). — ISBN: 978-83-63989-02-6. — S. 350–353. — Bibliogr. s. 353, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wybranych właściwości technologicznych mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym na bazie karboksymetyloskrobi utwardzanych w polu mikrofal[Analysis of selected technological properties of moulding sands bonded by new binder based on carbxyomethyl starch and cured by the microwave irradiation] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) : Toruń, 19–21 czerwca 2013 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2013]. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, skrobia modyfikowana, utwardzanie, promieniowanie mikrofalowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym[Analysis of selected properties of physical cured moulding sand bonded by starch-aluminosilicate binder] / KACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, DROŻYŃSKI Dariusz // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-0-1. — ISBN: 978-83-94083-3-2. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobi : streszczenieAnalysis of selected technological properties of moulding sands bonded by starch-based binder : abstract / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/5.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo skrobiowe, nowoczesne materiały odlewnicze, skrobia natywna, właściwości mas formierskich

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza zmian strukturalnych spoiwa skrobiowego sieciowanego na drodze fizycznej[Analysis of structural changes in the starch-based binder cross-linked by physical agents] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: skrobia modyfikowana, spoiwo, sieciowanie, spektroskopia FTIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznejAnalysis of structural changes in the starch-based binder cross-linked by physical agents / K. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 51–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacyjne materiały i technologie odlewnicze, spoiwa polimerowe, sieciowanie, modyfikat skrobiowy, spektroskopia FT-IR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of selected properties of green sands with modified starch-based additives / K. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA, D. DROŻYŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 127–131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • keywords: green sand system, innovative moulding materials, carboxymethyl starch sodium, additives for moulding sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of selected technological properties of green sands with starch-based additivesAnaliza wybranych właściwości technologicznych klasycznych mas formierskich z dodatkami skrobiowymi / Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 2, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.2/mafe.2015.41.2.65.pdf

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, klasyczna masa formierska, dodatki skrobiowe, wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym, osypliwość

  keywords: wear resistance, permeability, green sand system, starch additives, green compressive strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.2.65

14
15
16
 • Application of microwaves to curing molding sands with a sodium carboxymethyl starch-based binder / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI // W: ISC 2015 : 2\textsuperscript{nd} International Student Conference on Geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields : 13–14 July, 2015, Bor, Serbia : book of abstracts / eds. Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Nada Štrbac ; University of Belgrade ; Technical Faculty in Bor. — Bor : Technical Faculty, 2015. — ISBN: 978-86-6305-033-4. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • keywords: moulding sand, foundry materials, microwave curing, sodium carboxymethyl starch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31

 • keywords: foundry, cross-linking, microwave, carboxymethyl starch, molding sand technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGHResearch for the foundry industry − the Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis of the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology / Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2019 nr 2, s. 16–22. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badania, AGH, spektrofotometria UV-Vis, odlewnictwo , spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS

  keywords: research, founding, AGH, UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis–gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczychFTIR, DRIFT, UV-Vis and Py-GC-MS study of macromolecular materials for use in the moulding sands technology / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż KURLETO-KOZIOŁ // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 98–100, Streszcz.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, masy odlewnicze, materiały wielkocząsteczkowe, karboksymetyloceluloza, materiały wiążące

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczychStudies on the renewability of polymeric binders for foundry / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 47–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania stabilności nowych spoiw odlewniczych na przykładzie wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na[Studies on the stability of new binder for foundry on the example of water soluble composition of poly (acrylic acid)/sodium carboxymethyl] / Beata GRABOWSKA, Barbara Pilch-Pitera, Karolina KACZMARSKA, Barbara Trzebicka, Barbara Mendrek // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 481, S08P29. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi eteryfikowanej $CMS-Na_{0.6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskichStructural studies (FTIR, DRIFT) of $CMS-Na_{0.6}$ etherified starch for applications in moulding sands technology / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 2, s. 137–149. — Bibliogr. s. 147–149, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://goo.gl/C9vXjS

 • słowa kluczowe: spoiwo polimerowe, skrobia modyfikowana, sieciowanie, badania spektroskopowe

  keywords: polymer binders, cross-linking, modified starch, spectroscopic studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.13

23
 • Badania strukturalne i termoanalityczne (IR, DRS, TG-DSC) skrobii eteryfikowanej $CMS-Na_{0,6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich : streszczenie[Structural and thermoanalytical studies (IR, DRS, TG-DSC) of etherified starch $CMS-Na_{0,6}$ for use in moulding sand technology : abstract] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania strukturalne procesu sieciowania soli sodowej karboksymetyloskrobi wobec wybranych czynników fizycznych. Cz. 1, Udział wiązań wodorowych[Structural studies on sodium carboxymethyl starch crosslinked by selected physical agents. Pt. 1, The content of hydrogen bonds] / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Biodegradacja spoiwa odlewniczego na przykładzie modyfikatu skrobiowego[The biodegradation process based on an example of starch binder] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 25–27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka k. Żnina : książka abstraktów / Wydział Chemii UMK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : s. n.], [2014]. — S. 89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ksd.chem.umk.pl/ksiazka_abstraktow_ksd.pdf [2014-07-18]. — Bibliogr. s. 89

 • słowa kluczowe: masy formierskie, spoiwa polimerowe, modyfikat skrobiowy, biopolimery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: