Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksandr Stepanovič Petrov, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9453-0755 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57201023345

PBN: 5e709243878c28a047392a9d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA simulation of the impact of waste batteries on ecosystem reliability
  AutorzyOleksandr PETROV, Volodymyr Pohrebennyk, Alla Shybanova, Mariia Ruda
  ŹródłoDecision Making in Manufacturing and Services. — 2020 vol. 14 no. 1, s. 81–90. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/dmms/article/view/3714/2588
 • keywords: modeling, reliability, ecosystem, life cycle, batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/2020.14.1.3714

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułElectrospark method in galvanic wastewater treatment for heavy metal removal
  AutorzyOleksandr PETROV, Sergei Petrichenko, Anna Yushchishina, Olena Mitryasova, Volodymyr Pohrebennyk
  ŹródłoApplied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 15 art. no. 5148, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15/5148/pdf
 • keywords: water treatment, wastewater, heavy metal analyses, electrospark method, galvanic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10155148

4
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułMethods and algorithms of data classification
  AutorzyOlga Veselska, Oleksandr PETROV, Anton Petrov, Ruslana Ziubina
  ŹródłoPrzetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji [Dokument elektroniczny] : monografia / eds. Jacek Rysiński, Robert Drobina. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020. — S. 293–308
 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, klasyfikacja danych, dane, przetwarzanie wstępne, funkcje dyskryminacyjne, wektory wspierające

  keywords: data classification, genetic algorithms, data, preprocessing, discriminant functions, support vectors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułModel of quality assessment the System Strategic Cost Management (SSCM) of the enterprise
  AutorzyAleksander PETROV, Yevheniia Minina
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. — 2020 t. 21 nr 4, s. 79–93. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=214462
 • słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, model, jakość, strategiczne zarządzanie kosztami systemu

  keywords: management, model, enterprise, quality, strategic system cost management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.7971

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułProcessing multispectral images of the surface of biotissues using fuzzy logic
  AutorzyOleksandr PETROV, Volodymyr Pohrebennyk, Serhii Kvaterniuk, Olena Kvaterniuk, Hanna Rakytyanska
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2020 R. 96 nr 12, s. 71-75. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/12/13.pdf
 • słowa kluczowe: logika rozmyta, obraz wielospektralny, tkanka biologiczna, badanie kryminalistyczne

  keywords: fuzzy logic, biological tissue, forensic examination, multispectral image

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.12.13

7
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułProcessing of digital information using the principle component analysis
  AutorzyOlga Veselska, Oleksandr PETROV, Anton Petrov, Gulmira Shangytbayeva, Ruslana Ziubina
  ŹródłoPrzetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji [Dokument elektroniczny] : monografia / eds. Jacek Rysiński, Robert Drobina. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020. — S. 309–324
 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, podstawowa analiza składników, algorytm iteracyjny

  keywords: image processing, iterative algorithm, Principle Component Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2020]
 • TytułSelected methods and algorithms for data classification
  AutorzyOleksandr PETROV, Beata BASIURA, Anton Petrov
  ŹródłoProceedings of the 36textsuperscript{th} International Business Information Management Association conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 4–5 November 2020 Granada, Spain : sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — [Spain] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — S. 10020–10036
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułSome aspects of a software reliability problem
  AutorzyAnton Petrov, Olga Veselska, Elena Popova, Oleksandr PETROV, Ruslana Ziubina
  ŹródłoPrzetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji [Dokument elektroniczny] : monografia / eds. Jacek Rysiński, Robert Drobina. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020. — S. 217–234
 • słowa kluczowe: programowanie, niezawodność oprogramowania, oprogramowanie odporne na awarie

  keywords: programming, software resistant against breakdowns, software reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułSorption of organic electrolytes and surfactants from natural waters by heterogeneous membranes
  AutorzyIrina Bejanidze, Oleksandr PETROV, Volodymyr Pohrebennyk, Tina Kharebava, Nunu Nakashidze, Nato Didmanidze, Nazi Davitadze, Anton Petrov
  ŹródłoApplied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 20 art. no. 7383, s. 1–20. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/20/7383/pdf
 • keywords: sorption, surfactants, membrane, environmental pollutants, adsorption kinetics, water contaminants, electrodialysis method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10207383

11
 • [referat w czasopiśmie, 2020]
 • TytułStudy of the healing properties of natural sources of Georgia and modeling of their purification processes
  AutorzyIrina Bejanidze, Oleksandr PETROV, Tina Kharebava, Volodymyr Pohrebennyk, Nazi Davitadze, Nato Didmanidze
  ŹródłoApplied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 spec. iss. 18, Water-Energy-Environment Nexus (WEEN-2019) art. no. 6529, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/18/6529/pdf
 • keywords: metals, natural waters, ultrafiltration, healing mineral water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10186529