Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Szombara, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0205-7823

ResearcherID: N-9851-2019

Scopus: 57115424500

PBN: 929653

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • A method for assessing generalized data accuracy with linear object resolution verification
2
 • Analyses of the Prądnik riverbed shape based on archival and contemporary data sets – old maps, LIDAR, DTMs and cross-sectional profile measurements
3
 • Analyses of the Prądnik riverbed shape based on archival and contemporary data sets – old maps, LiDAR, DTMs, orthophotomaps and cross-sectional profile measurements
4
 • Annual crustal deformation based on GNSS observations between 1996 and 2016
5
 • Application of elementary triangle in collapse operator of digital cartographic generalisation process
6
 • Application of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data
7
 • Automation of dot maps production supported by BDOT10k database
8
 • Automation of dot maps production supported by BDOT10K database
9
 • Automatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap
10
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny]
11
 • Barwa a wymiary minimalne
12
 • Cartographic generalization of the river network including standards of the objects recognition
13
 • Cartographic generalization of the river network including standards of the objects recognition
14
 • Comparative analysis of ArcGIS and QGIS in terms of the transformations’ runtime
15
 • Comparison of methods used in cartography for the skeletonisation of areal objects
16
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
17
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
18
 • Długość sesji RTK, a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
19
 • Dokładność niwelacji satelitarnej RTK na terenach eksploatacji górniczej
20
 • Generalizacja sieci kolejowej z wykorzystaniem narzędzi do generalizacji sieci drogowej programu ArcGIS ArcMap
21
 • Geostatistical prediction of a local geometric geoid - kriging and cokriging with the use of EGM2008 geopotential model
22
 • Hierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i Kozioła
23
 • Implementacja algorytmu generalizacji kartograficznej budynków z wykorzystaniem szablonów i rozpoznawania kształtu Yana, Ai i Zhanga w środowisku ArcGIS Python
24
 • Implementacja metod oceny kartogramu w środowisku ArcGIS
25
 • Instagram jako źródło dobrych i złych praktyk kartograficznych