Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7238-3934

ResearcherID: brak

Scopus: 57209574049

PBN: 931314

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120
 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoMateriały Wysokoenergetyczne. — 2013 t. 5, s. 45–58
 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowych
  AutorzyBARAŃSKI K.
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 191
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania mineralogiczne elektrod z rozruszników serca
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 nr 19, s. [1–77]
 • słowa kluczowe: rozrusznik serca, biomineralogia, mineralizacja elektrod

  keywords: biomineralogy, heart stimulator, mineralization of electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

9
 • [referat, 2016]
 • TytułEmpiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2016 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 19.–20.05.2016 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2016]. — S. 127–140
 • słowa kluczowe: rozrzut, szacowanie zasięgu rozrzutu

  keywords: scatter, scatter estimation range

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułKoncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania - „inteligentnego zegarka”
  AutorzyShahin Baramaj, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 151–160
 • słowa kluczowe: monitoring, czujnik - "inteligentny zegarek", Protokół Zigbee

  keywords: monitoring, sensor - "smart watch", Zigbee protocol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-20

11
 • [referat, 2019]
 • TytułLaboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoIPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75
 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, spalanie, masa pirotechniczna, zapalnik

  keywords: combustion, explosives, pyrotechnic mass, detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2012]
 • TytułMetoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeń
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — S. 241–255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2019]. — Slajdy 1–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMożliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Michał PATYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 3, s. 8–12
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, metody badań geofizycznych

  keywords: geophysics, surface mining, geophysical research methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPerspektywy eksploatacji złóż metali z grupy platynowców z powierzchni asteroid
  AutorzyPaweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 10, s. 1–8
 • słowa kluczowe: górnictwo kosmosu, pas asteroid, złoża platynowców

  keywords: space mining, asteroid belt, platinum group metals (PGM) deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2013]
 • TytułProblematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowych
  AutorzyJózef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — S. 143–157
 • słowa kluczowe: obalanie kominów, technika strzelnicza, kominy żelbetowe

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • TytułProwadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamków
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest' 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2015]. — S. 32–43
 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scattering forecasting, prevention and control of scattering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRocksplitter – generator ciśnień do urabiania skał
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 12, s. 10–18
 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2018]
 • TytułTechniczne możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych w przestrzeni kosmicznej
  AutorzyPaweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoI studencka konferencja górnictwa kosmicznego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24.05.2018. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Slajdy 1–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułTechnologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26
 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scatter forecasting, prevention and control scatter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2017]
 • TytułUwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoMateriały Wysokoenergetyczne. — 2017 t. 9, s. 145–158
 • słowa kluczowe: ANFO, odpadowe tworzywa sztuczne, parametry termodynamiczne, materialy wybuchowe, program ZMWCyw

  keywords: explosives, ANFO, waste plastics, thermodynamic parameters, ZMWCyw program

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułWpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTworzywa Sztuczne w Przemyśle. — 2018 nr 4, s. 48–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25