Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7238-3934

ResearcherID: brak

Scopus: 57209574049

PBN: 931314

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoMateriały Wysokoenergetyczne. — 2013 t. 5, s. 45–58
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowych
  AutorzyBARAŃSKI K.
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — Slajdy 1–32
4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 191
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnaliza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2020 R. 22 nr 1, s. 71–78. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a11.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania mineralogiczne elektrod z rozruszników serca
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 nr 19, s. [1–77]
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
9
 • [referat, 2016]
 • TytułEmpiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2016 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 19.–20.05.2016 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2016]. — S. 127–140
10
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułKoncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania - „inteligentnego zegarka”
  AutorzyShahin Baramaj, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 151–160
11
 • [referat, 2019]
 • TytułLaboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoIPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75
12
 • [referat, 2012]
 • TytułMetoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeń
  AutorzyRyszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — S. 241–255
13
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2019]. — Slajdy 1–22
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMożliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Michał PATYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 3, s. 8–12
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPerspektywy eksploatacji złóż metali z grupy platynowców z powierzchni asteroid
  AutorzyPaweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 10, s. 1–8
16
 • [referat, 2013]
 • TytułProblematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowych
  AutorzyJózef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — S. 143–157
17
 • [referat, 2015]
 • TytułProwadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamków
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTrhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest' 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2015]. — S. 32–43
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRocksplitter – generator ciśnień do urabiania skał
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 12, s. 10–18
19
 • [referat, 2018]
 • TytułTechniczne możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych w przestrzeni kosmicznej
  AutorzyPaweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoI studencka konferencja górnictwa kosmicznego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24.05.2018. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Slajdy 1–17
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułTechnologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26
21
 • [referat, 2017]
 • TytułUwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 231
22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoMateriały Wysokoenergetyczne. — 2017 t. 9, s. 145–158
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułWpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
  AutorzyJolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoTworzywa Sztuczne w Przemyśle. — 2018 nr 4, s. 48–54
25