Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7238-3934

ResearcherID: brak

Scopus: 57209574049

PBN: 931314

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
3
 • Analiza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowych
4
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe
5
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe
6
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników serca
7
 • Badanie procesu spalania mieszanin pirotechnicznych w warunkach laboratoryjnych
8
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
9
 • Empiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
10
 • Koncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania - „inteligentnego zegarka”
11
 • Laboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
12
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeń
13
 • Metody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
14
 • Możliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowym
15
 • Perspektywy eksploatacji złóż metali z grupy platynowców z powierzchni asteroid
16
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowych
17
 • Prowadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamków
18
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skał
19
 • Techniczne możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych w przestrzeni kosmicznej
20
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
21
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych
22
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych
23
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
24
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
25
 • Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na skład produktów gazowych powstałych po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO