Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7238-3934

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 931314

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworami
3
 • Analiza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowych
4
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe
5
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników serca
6
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
7
 • Empiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
8
 • Koncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania - „inteligentnego zegarka”
9
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeń
10
 • Możliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowym
11
 • Perspektywy eksploatacji złóż metali z grupy platynowców z powierzchni asteroid
12
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowych
13
 • Prowadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamków
14
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skał
15
 • Techniczne możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych w przestrzeni kosmicznej
16
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowym
17
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych
18
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
19
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
20
 • Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na skład produktów gazowych powstałych po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO
21
 • Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na zawartość produktów gazowych powstałych po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO
22
 • Wykorzystanie gazogeneratora w górnictwie i robotach inżynierskich
23
 • Wykorzystanie gazogeneratorów do urabiania skał
24
 • Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach odkrywkowych