Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7238-3934 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57209574049

PBN: 5e709273878c28a047395d67

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes metgod / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes method / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2013 t. 5, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne/materialy-wysokoenergetyczne5/Morawa.pdf

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowychAnalysis of the possibility of correcting velocity of chemical reactions in the gas generator to optimize its work for the conditions of blasting works / BARAŃSKI K. // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe : [streszczenie][Analysis of the influence of pyrotechnic components of delay composition used in electric detonators on their utility] / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkoweAnalysis of the influence of pyrotechnic components of delay composition used in electric detonators on their utility / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a11.pdf

 • słowa kluczowe: element opóźniający, zapalnik elektryczny, pirotechniczna mieszanka opóźniająca

  keywords: pyrotechnic delay composition, delay composition, electric detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-12

6
 • Application of silicon dioxide as the inert component or oxide component enhancer in ANFO / Andrzej BIESSIKIRSKI, Krzysztof BARAŃSKI, Mateusz Pytlik, Łukasz Kuterasiński, Jolanta BIEGAŃSKA, Konrad Słowiński // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 2152, s. 1-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11-12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-12. — J. Biegańska - dod. afiliacja: Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2152/pdf

 • keywords: velocity of detonation, ANFO, post-blast fumes, silicon dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14082152

7
 • Badania i ocena środowiskowa pirotechnicznych „zielonych” mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikachResearch and environmental assessment of pyrotechnic ”green” delay compositions used in detonators / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // W: Trhacia technika 2020 [Dokument elektroniczny] : medzinárodná konferencia : Stará Lesná, 20.–22. máj 2020 : zborník prednášok = Blasting technique : international conference : Stará Lesná, [20.–22. may 2020] : proceedings of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Branská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce], [2020]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-80-89914-07-4 ; e-ISBN: 978-80-89914-08-1. — S. 104–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników sercaMineralogical investigation of electrodes of heart stymulator / Krzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–77]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [76–77], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozrusznik serca, biomineralogia, mineralizacja elektrod

  keywords: biomineralogy, heart stimulator, mineralization of electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical modelAnaliza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

11
 • Empiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymEmpirical methods of estimating the range of scatter in the opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2016 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 19.–20.05.2016 = Blasting techniques 2016 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2016]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140, Abstr., Streszcz.. — K. Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozrzut, szacowanie zasięgu rozrzutu

  keywords: scatter, scatter estimation range

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania - „inteligentnego zegarka”A concept for the optimization of currently implemented (functioning) monitoring and localization systems for equipment and staff in underground mines utilizing the „intelligent watch” innovative solution / Shahin Baramaj, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 151–160. — Bibliogr. s. 159, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: monitoring, czujnik - "inteligentny zegarek", Protokół Zigbee

  keywords: monitoring, sensor - "smart watch", Zigbee protocol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-20

13
 • Laboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznychLaboratory methods of pyrotechnical mass combustion tests / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: IPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały = IPOEX 2019 : 16\textsuperscript{th} international conference : explosives : research – application – safety : June 17–19, 2019 : program / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, spalanie, masa pirotechniczna, zapalnik

  keywords: combustion, explosives, pyrotechnic mass, detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeńMethod of blasting efficiency increment, in order to distribution of tension inside of the rock massive / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 = Blasting techniques 2012 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-4-7. — S. 241–255. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metody badań spalania pirotechnicznych mas palnych[Scientific research on the pyrotechnic compositions combustion process] / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2019]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–22. — Wymagania systemowe: PowerPoint ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowymThe possibilities of usage of geophysical methods in surface mining / Krzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, metody badań geofizycznych

  keywords: geophysics, surface mining, geophysical research methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Perspektywy eksploatacji złóż metali z grupy platynowców z powierzchni asteroidProspects for the exploitation of platinum group metals (PGM) from the asteroid surface / Paweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 10, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo kosmosu, pas asteroid, złoża platynowców

  keywords: space mining, asteroid belt, platinum group metals (PGM) deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowychThe issue explosive overthrowing reinforced concrete chimneys / Józef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, technika strzelnicza, kominy żelbetowe

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Prowadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamkówKeeping blasting works in conditions of limited rock fragments scattering / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest' 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 = Blasting techniques 2015 : conference proceedings from the international conference : in occasion of the 25\textsuperscript{th} anniversary of SSTVP establlishment / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2015]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 32–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.. — Tytuł także w j. słow. ; Krzysztof Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scattering forecasting, prevention and control of scattering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skałRocksplitter – pressure generator in rock breaking / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 12, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Techniczne możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych w przestrzeni kosmicznej[Technical possibilities of using civil explosives in space] / Paweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI // W: I studencka konferencja górnictwa kosmicznego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24.05.2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Slajdy 1–17. — Bibliogr. s. 17. — tekst: http://skgk.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/K%C5%82%C3%B3sko-Pawe%C5%82.pptx

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymTechnological possibilities of reducing scattering range zone in opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scatter forecasting, prevention and control scatter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie][Remarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works] / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowychRemarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 171–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a25.pdf

 • słowa kluczowe: metody strzelania, wskaźnik działania ładunku, jednostkowe zużycie, strefa rozrzutu

  keywords: shooting methods, operation indicator, unit consumption, scattering zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-26

25