Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Biessikirski, dr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2023-6454

ResearcherID: W-1833-2018

Scopus: 56979323000

PBN: 3996546

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza fragmentacji rudy niklowo-miedziowej eksploatowanej systemami z czołowym wypuszczaniem urobku na przykładzie rosyjskich kopalń podziemnych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladimir Romanov, Dmitrij Suchov
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 10, s. 58–64
 • słowa kluczowe: fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego, wypuszczanie urobku

  keywords: fragmentation, Split Desktop 2.0, cumulative size distribution, gravity flow of broken rock

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza właściwości morfologicznych materiałów wybuchowych ANFO wytworzonych na bazie różnych typów azotanu(V) amonu oraz ich mieszanin
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 10, s. 1689–1692
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.10.11

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 3, s. 11–21
 • słowa kluczowe: materiał wybuchowy, gazy postrzałowe

  keywords: explosive material, blasting fumes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 10, s. 1718–1721
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.10.17

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComplex photogrammetry analysis of the muck pile fragmentation obtained in Russian ore mines
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladislav Romanov, Dmitry Sukhov
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2018 vol. 23 nr 4, s. 402–411. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n4/6biesskirski.pdf
 • keywords: blasting works, fragmentation, cumulative size distribution, sublevel caving, block caving mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFotogrametryczna ocena profilu uziarnienia materiału skalnego na przykładzie systemu blokowego z wypuszczaniem urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladimir Romanov, Dmitrij Suchov
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 11, s. 23–29. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1140-pdf.html
 • słowa kluczowe: fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego, system blokowy z wypuszczaniem urobku

  keywords: fragmentation, Split Desktop 2.0, cumulative size distribution, block caving mining method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułInfluence of the ammonium nitrate(V) porous prill assortments and absorption index on ammonium nitrate fuel oil blasting properties
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Mateusz Pytlik, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Bogna Daria Napruszewska
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3763, s. 1–10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3763/htm
 • keywords: thermal stability, morphology, ANFO, ammonium nitrate, VOD, post-blast fumes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13153763

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 8, s. 25–33
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SfM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2019]
 • TytułLaboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoIPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75
 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, spalanie, masa pirotechniczna, zapalnik

  keywords: combustion, explosives, pyrotechnic mass, detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2019]. — Slajdy 1–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2011]
 • TytułMożliwości wykorzystania osadów ściekowych
  AutorzyPaulina ŁYKO, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 93–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 6, s. 1–6
 • słowa kluczowe: drgania, roboty strzałowe, ocena oddziaływania, analiza pośrednia

  keywords: vibration, blasting works, paraseismic evaluation, indirect analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skał wpływów dynamicznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 178–189
 • słowa kluczowe: drgania, roboty strzałowe, ocena oddziaływania, analiza pośrednia

  keywords: vibration, blasting works, paraseismic evaluation, indirect analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2015]
 • TytułOddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Anna SOŁTYS
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 119–129
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, Rocksplitter

  keywords: blasting works, ground vibration, Rocksplitter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2015]
 • TytułPerspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
  AutorzyMichał DWORZAK, Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Andrzej Brzozowski
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 63–82
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, modele przestrzenne, metoda SfM, cyfrowe zdjęcia niemetryczne

  keywords: blasting works, open strip mining, spatial models, non-metric digital images, the SfM method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPomiary oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 11, s. 601–610
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: