Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Biessikirski, dr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2023-6454

ResearcherID: W-1833-2018

Scopus: 56979323000

PBN: 3996546

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza fragmentacji rudy niklowo-miedziowej eksploatowanej systemami z czołowym wypuszczaniem urobku na przykładzie rosyjskich kopalń podziemnych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladimir Romanov, Dmitrij Suchov
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 10, s. 58–64
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza właściwości morfologicznych materiałów wybuchowych ANFO wytworzonych na bazie różnych typów azotanu(V) amonu oraz ich mieszanin
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 10, s. 1689–1692
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Jolanta BIEGAŃSKA, Grzegorz JODŁOWSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 3, s. 457–462
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 3, s. 11–21
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 10, s. 1718–1721
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAnaliza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComplex photogrammetry analysis of the muck pile fragmentation obtained in Russian ore mines
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladislav Romanov, Dmitry Sukhov
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2018 vol. 23 nr 4, s. 402–411. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n4/6biesskirski.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDetermining acceptable explosive charge mass under different geological conditions
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFotogrametryczna ocena profilu uziarnienia materiału skalnego na przykładzie systemu blokowego z wypuszczaniem urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladimir Romanov, Dmitrij Suchov
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 11, s. 23–29
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 8, s. 25–33
15
 • [referat, 2019]
 • TytułLaboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoIPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75
16
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2019]. — Slajdy 1–22
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60
18
 • [referat, 2011]
 • TytułMożliwości wykorzystania osadów ściekowych
  AutorzyPaulina ŁYKO, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 93–97
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 6, s. 1–6
20
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skał wpływów dynamicznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 178–189
21
 • [referat, 2015]
 • TytułOddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Anna SOŁTYS
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 119–129
22
 • [referat, 2015]
 • TytułPerspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
  AutorzyMichał DWORZAK, Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Andrzej Brzozowski
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 63–82
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPomiary oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 11, s. 601–610
24
 • [referat, 2013]
 • TytułPomiar oddziaływania parasejsmicznego przy użyciu tensometrii oporowej – przegląd literatury
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — S. 33–48
25
 • [monografia, 2017]
 • TytułPomiar wpływów dynamicznych wzbudzanych robotami strzałowymi z wykorzystaniem czujników sejsmicznych i tensometrycznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 111, [1] s.