Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Biessikirski, dr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2023-6454

ResearcherID: W-1833-2018

Scopus: 56979323000

PBN: 3996546

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza fragmentacji rudy niklowo-miedziowej eksploatowanej systemami z czołowym wypuszczaniem urobku na przykładzie rosyjskich kopalń podziemnych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladimir Romanov, Dmitrij Suchov
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 10, s. 58–64
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza właściwości morfologicznych materiałów wybuchowych ANFO wytworzonych na bazie różnych typów azotanu(V) amonu oraz ich mieszanin
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 10, s. 1689–1692
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Jolanta BIEGAŃSKA, Grzegorz JODŁOWSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 3, s. 457–462
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 3, s. 11–21
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 10, s. 1718–1721
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułComplex photogrammetry analysis of the muck pile fragmentation obtained in Russian ore mines
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladislav Romanov, Dmitry Sukhov
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2018 vol. 23 nr 4, s. 402–411. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2018/n4/6biesskirski.pdf
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFotogrametryczna ocena profilu uziarnienia materiału skalnego na przykładzie systemu blokowego z wypuszczaniem urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Dušan TERPÁK, Vadim Mustafin, Vladimir Romanov, Dmitrij Suchov
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 11, s. 23–29. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1140-pdf.html
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułInfluence of the ammonium nitrate(V) porous prill assortments and absorption index on ammonium nitrate fuel oil blasting properties
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Mateusz Pytlik, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Bogna Daria Napruszewska
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3763, s. 1–10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3763/htm
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 8, s. 25–33
17
 • [referat, 2019]
 • TytułLaboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoIPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75
18
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
  AutorzyKrzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2019]. — Slajdy 1–22
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60
20
 • [referat, 2011]
 • TytułMożliwości wykorzystania osadów ściekowych
  AutorzyPaulina ŁYKO, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 93–97
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 6, s. 1–6
22
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skał wpływów dynamicznych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 178–189
23
 • [referat, 2015]
 • TytułOddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Anna SOŁTYS
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 119–129
24
 • [referat, 2015]
 • TytułPerspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
  AutorzyMichał DWORZAK, Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Andrzej Brzozowski
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 63–82
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPomiary oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 11, s. 601–610