Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Biessikirski, dr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2023-6454

ResearcherID: W-1833-2018

Scopus: 56979323000

PBN: 3996546

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza fragmentacji rudy niklowo-miedziowej eksploatowanej systemami z czołowym wypuszczaniem urobku na przykładzie rosyjskich kopalń podziemnych
2
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
3
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
4
 • Analiza właściwości morfologicznych materiałów wybuchowych ANFO wytworzonych na bazie różnych typów azotanu(V) amonu oraz ich mieszanin
5
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
6
 • Badanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
7
 • Badanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowych
8
 • Badanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej
9
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
10
11
 • Complex photogrammetry analysis of the muck pile fragmentation obtained in Russian ore mines
12
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions
13
 • Fotogrametryczna ocena profilu uziarnienia materiału skalnego na przykładzie systemu blokowego z wypuszczaniem urobku
14
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
15
 • Laboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznych
16
 • Metody badań spalania pirotechnicznych mas palnych
17
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
18
 • Możliwości wykorzystania osadów ściekowych
19
 • Ocena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznych
20
 • Ocena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skał wpływów dynamicznych
21
 • Oddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
22
 • Perspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
23
 • Pomiary oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane
24
 • Pomiar oddziaływania parasejsmicznego przy użyciu tensometrii oporowej – przegląd literatury
25
 • Pomiar wpływów dynamicznych wzbudzanych robotami strzałowymi z wykorzystaniem czujników sejsmicznych i tensometrycznych