Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Matwij, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4008-2704 orcid iD

ResearcherID: R-7796-2017

Scopus: 57189462368

PBN: 5e7092b7878c28a04739b50a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
2
 • Application of terrestrial laser scanning to gravimetric measurements as the example of uranium adit near Wojcieszów
3
4
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft
5
 • Automation of land displacement determination using UAV photogrammetric data
6
 • Automatyzacja analizy geometrii obiektów infrastruktury górniczej na podstawie danych zarejestrowanych w technologii skaningu laserowego
7
 • Classical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
8
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory
9
 • Comparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation
10
 • Comparison of terrain correction in microgravimetry using airborne and terrestrial laser scanning data
11
 • Correction of low vegetation impact on UAV-derived point cloud heights with U-Net networks
12
 • Determination of buildings tilts on the basis of UAV photogrammetric data
13
 • Determination of the coefficient of proportionality between horizontal displacement and tilt change using UAV photogrammetry
14
15
16
 • Dokumentacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem chmury punktów na przykładzie Barbakanu
17
 • Geological factors influencing the possibilities of deformations in the shafts of the Legnica-Głogów Copper Area (LGOM)
18
 • Integration of 2D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project
19
 • Inventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
20
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowego
21
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowego
22
 • Methods analysis for the processing of point clouds from terrestrial laser scanning in order to reduce the amount of data
23
 • Modelowanie i wizualizacja obiektów górniczych wchodzących w skład Rezerwatu Przyrody Nieożywionej Groty Kryształowe Kopalni Soli Wieliczka S. A.
24
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies - example of gypsum karst in the Siesławice region
25
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies on the example of gypsum karst in the Siesławice region