Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Sikora, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0542-3101 orcid iD

ResearcherID: W-1724-2018

Scopus: 57201829135

PBN: 5e709273878c28a047395d62

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • II edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego[2nd edition of Opencast Mining School] / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 3, s. 62. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • AGH śladami górnictwa miedzi w Chile[AGH University of Science and Technology traces of copper mining in Chile] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 4, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz, czyli jak ustawa ooś potraktuje budowę farmy fotowoltaicznej na zwałowisku zewnętrznym[Impact analysis of the landscape, that is how the EIA act will treat the construction of a solar power plant on an external dump] / Mateusz SIKORA, Szymon Pelczar // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2022 [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Wisła 6–8 czerwca 2022 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–35]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w PolsceComparative analysis of brown coal-based mining and the power industry in Australia and Poland / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2017 t. 20 z. 3, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.. — Informacja o konferencji na obwolucie. — Surowce energetyczne i energia : XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 15–18 października 2017, Cz. 1

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, Polska, górnictwo węgla brunatnego, Latrobe Valley, Australia, energetyka węgla brunatnego

  keywords: Poland, brown coal, Latrobe Valley, Australia, brown coal mining, power industry of brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza systemów elektroenergetycznych w Polsce i w Niemczech w kontekście wykorzystania zasobów węgla brunatnegoA comparative analysis of electro-energetic systems in Poland and Germany in the context of brown coal resources utilization / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Mateusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 104, s. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, węgiel brunatny, produkcja energii elektrycznej, elektrownie na węgiel brunatny

  keywords: brown coal, electroenergetic system, electric energy production, brown coal fired power stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/124356

8
 • Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża "Raciszyn"Technical and economic analysis of mechanical rock extraction based on 'Raciszyn' deposit / Tomasz Będkowski, Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • słowa kluczowe: skały węglanowe, frezowanie, mechaniczne urabianie skał, zrywanie, złoże Raciszyn

  keywords: cutting, mechanical rock extraction, carbonate rock, ripping, Raciszyn deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Aplikacja VR jako narzędzie do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na przykładzie koncepcji rekultywacji[VR Application as a tool for building Corporate Social Responsibility (CSR) on the example of the reclamation concept] / Mateusz SIKORA, Tomasz Woliński // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021 [Dokument elektroniczny] : Bronisławów k/Piotrkowa Trybunalskiego, 30 sierpnia – 1 września 2021 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2021]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bieżąca aktualizacja modelu złoża i optymalizacja eksploatacji w kopalniach węgla brunatnego - prezentacja projektu RTRO-Coal[Current update of the deposit model and optimization of operation in lignite mines - presentation of RTRO-Coal project] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bieżąca optymalizacja eksploatacji w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego z zastosowaniem technik symulacyjnych : [streszczenie][Real-time optimization of operation in lignite mines using simulation techniques : abstract] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA, Jörg Benndorf // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Blaski i cienie wydobycia węgla brunatnego[Pros and cons of brown coal extraction] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-5-3. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, M. Sikora – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Branża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wiekuBrown coal mining industry, actual state and prospects for the first half of the 21\textsuperscript{st} century / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, stan obecny branży, scenariusz pesymistyczny rozwoju

  keywords: Poland, brown coal, open cast mining, achieving of brown coal industry, worst-case scenario of development, active mine and energy fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Charakterystyka polskiej branży węgla brunatnego w liczbachNumber characteristic of Polish lignite mining industry / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 167–187. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel brunatny, płatności publiczno-prawne

  keywords: lignite, parametry pracy kopalń węgla brunatnego, working parameters of lignite mines reclamation, public-legal payments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Choosing the location of the opening cut to expose brown coal deposits – problem solving and decision making with the use of multiple-criteria decision analysis (MCDA)Wybór lokalizacji wkopu udostępniającego pokład węgla brunatnego – rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD) / Mateusz Henryk SIKORA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 vol. 36 iss. 1, s. 93–104. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132553/edition/115818/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, wkop udostępniający, planowanie strategiczne w górnictwie, wielokryterialne metody wspomagania decyzji

  keywords: brown coal mining, strategic mine planning, opening cut, multi-criteria decision analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2020.132553

17
 • Czy możliwa jest budowa elektrowni szczytowo-pompowej na terenach po wydobyciu węgla brunatnego? : analiza zagrożeń, ograniczeń i korzyści[Is it possible to build a pumped storage power plant in the areas after lignite mining? : analysis of risks, limitations and benefits] / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2023 nr 3, s. 38–43. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Czy wirtualna rzeczywistość na stałe zagości na spotkaniach dialogu społecznego? : technologie immersyjne jako narzędzie do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) : [prezentacja slajdów][Will virtual reality permanently appear at social dialogue meetings? : immersive technologies as a tool for building corporate social responsibility (CSR)] / Mateusz SIKORA, Tomasz Woliński // W: Kruszywa, cement, wapno [Dokument elektroniczny] : XXVIII sympozjum : 4-5 listopada 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2021]. — S. 1-26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.kieruneksurowce.pl/konferencja,2185,88144.html [2022-09-08]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Diamentowy raport osiągnięć branży węgla brunatnego - stan na 2017 rokThe diamond report on brown coal mining achievements - 2017 status / Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Michał PATYK, Miranda Ptak // W: Węgiel brunatny - dziś i w przyszłości : monografia / red. Dorota Łochańska ; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — ISBN: 978-83-7783-197-7. — S. 171–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, węgiel brunatny, kopalnie węgla brunatnego, parametry produkcyjne pracy kopalń

  keywords: lignite, lignite mine sites, working parameters of mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Dylematy polskiego górnictwa podziemnego na progu 2015 rokuPolish underground mining issues since the begining of 2015 / Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda Ptak, Michał PATYK, Mateusz SIKORA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 4, s. 8–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1109-pdf.html

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, górnictwo podziemne, sól kamienna, rudy miedzi, dylematy, perspektywa rozwoju, rudy cynku, rudy ołowiu

  keywords: coal, lead, underground mining, copper ore, zinc, halite, problems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w krajach Unii EuropejskiejThe efficiency of electricity production from lignite in the European Union / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, elektrownie na węgiel brunatny w UE, efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego

  keywords: lignite, efficiency of electricity production from lignite, lignite fired power plants in the EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Elektrownia szczytowo-pompowa na terenach po eksploatacji węgla brunatnego : możliwości, korzyści i ograniczenia : studium przypadku KWB TurówPumped-storage power plant in areas after lignite mining : possibilities, benefits and limitations : case study of lignite mine Turów / Wojciech NAWORYTA, Mateusz SIKORA // W: Transformacja węgla brunatnego [Dokument elektroniczny] : monografia / red. Dorota Łochańska, Mariusz Sierpień. — Kraków : ART-TEKST, 2023. — Dysk Flash. — Publikacja zawiera wybrane referaty z konferencji: XI Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego, Bełchatów 17-19 kwietnia 2023 r.. — e-ISBN: 978-83-7783-321-6. — S. 225–236. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 234–235, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: magazyn energii, kopalnia węgla brunatnego, zwałowisko zewnętrzne, likwidacja kopalni, elektrownia szczytowo-pompowa

  keywords: energy storage, lignite mine, mine closure, pumped-storage power plant, external heap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in DeutschlandGeotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech = [Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany] / red. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.. — Bibliogr. s. 229–244. — ISBN: 978-83-7464-721-2. — Tekst niem.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Górnictwo węgla brunatnego w Serbii[Brown coal mining in Serbia] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2013 nr 3, s. 22–28. — Bibliogr. s. 28. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: