Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Stygar, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9585-3548 orcid iD

ResearcherID: G-2908-2011

Scopus: 55194989600

PBN: 5e709472878c28a0473bd4dc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
 • A new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses
2
 • Aktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC
3
 • Anomalous corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K
4
 • Anti-corrosive coatings based on black glasses for applications in power engineering and automotive industry
5
 • Anti-corrossive coatings based on $SiOC$ glasses for interconnects in Solid Oxide Fuel Cells
6
 • Badania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
7
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
8
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
9
 • Black glasses as a new perspective for corrosion resistance improvement of materials used in automotive industry
10
11
12
 • Corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K
13
 • Czy przetrwają tylko oszczędni?
14
15
16
17
 • Exploring the structures and properties of functional high-entropy oxide materials
18
 • Exploring the structures and properties of functional high-entropy spinel materials
19
 • Formation and properties of high entropy oxides in $Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni-O$ system
20
 • Formation and properties of high entropy oxides in $Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni-O$ system: novel $(Cr,Fe,Mg,Mn,Ni)_{3}O_{4}$ and $(Co,Cr,Fe,Mg,Mn)_{3}O_{4}$ high entropy spinels
21
 • High entropy oxides; microstructure, ionic conductivity and simulation
22
23
 • Hydrogen-based energy market in Poland
24
25
 • Influence of Cu content on high temperature oxidation behavior of ${AlCoCrCu_xFeNi}$ high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1)