Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Oleszko, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55353711100


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
  • Możliwość wykorzystania metod rozpoznawania obrazów do zastosowań geologicznych na przykładzie automatycznej klasyfikacji zdjęć odsłonięć skalnych
2
  • Wykorzystanie metod analizy obrazu do detekcji szczeliny skalnej zarejestrowanej na sekwencji wideo
3
  • Wykorzystanie metod komputerowej analizy obrazu w celu odwzorowania i analizy struktury ziarn w przestrzeni 3D