Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bojko, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6024-458X

ResearcherID: brak

Scopus: 55847607700

PBN: 3958338

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA biometrological procedure preceding the resurfacing
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2016 vol. 23 no. 1, s. 97–106
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wiktoria Gołębiowska, Ksenia Ostrowska, Anna PUKALUK
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 179–180
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysis of surface microgeometry and structure of layered biomaterials used for prosthetic constructions in digital technologies
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna M. Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2019 vol. 287 no. 5, s. 101–113. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=196096
4
 • [referat, 2015]
 • TytułAplikacja bezstykowych metod pomiarowych do oceny odwzorowania kształtu brył obrotowych
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Ksenia Ostrowska, Łukasz BOJKO, Jerzy Sładek
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — S. 37–38
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAplikacja bezstykowych metod pomiarowych do oceny odwzorowania kształtu brył obrotowych
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Ksenia Ostrowska, Łukasz BOJKO, Jerzy Sładek
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 21–24. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/6.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Paweł PAŁKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport. — 2014 z. 82, s. 225–234
7
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania mikrostrukturalne biomateriałów tytanowych przeznaczonych na konstrukcje protetyczne
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Ł. BOJKO, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : program i streszczenia referatów XIV konferencji : Ustroń, 9–12 października 2014 / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2014. — S. 77
8
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — S. 67–68
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 29–32. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/8.pdf
10
 • [referat, 2019]
 • TytułBadania warstw licujących podbudowy protetyczne wytwarzane metodą CAD/CAM
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna M. Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Małgorzata Pihut
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : Ustroń, 10–13 października 2019 r. : program i materiały XIX konferencji / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej. Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach], [etc.], 2019. — S. 64
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie wybranych właściwości mechanicznych tytanu do zastosowań rekonstrukcyjnych w implantoprotetyce stomatologicznej
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2012 R. 15 nr 112, s. 48–53
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułExperimental research and modeling of selected layers of the trachea based on EBUS
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Jerzy Soja, Wojciech Ryniewicz, Krzysztof Sładek, Łukasz BOJKO
  ŹródłoBio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College. — 2015 vol. 11 iss. 4, s. 217–222
14
15
 • [referat, 2014]
 • TytułGrafen w zastosowaniach medycznych
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — S. 39–40
16
17
 • [referat, 2017]
 • TytułIdentyfikacja przyczyny złamania szyjki trzpienia w endoprotezie stawu biodrowego
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Paweł PAŁKA, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoXXVIII Sympozjon PKM : XXVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Koszalin – Darłowo, 19–23 września 2017 : streszczenia referatów / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, cop. 2017. — S. 50
18
 • [referat, 2016]
 • TytułMetrologiczna i numeryczna ocena kształtu stopnia w zębach odbudowanych koroną metalowo-ceramiczną
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Anna PUKALUK
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 189–190
19
 • [referat, 2017]
 • TytułMetrologiczna i numeryczna ocena kształtu stopnia w zębach odbudowanych koroną metalowo-ceramiczną
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : Ustroń, 12–15 października 2017 : program i materiały XVII konferencji / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2017. — S. 76
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMicro structural tests of titanium and its alloy used in the making of prosthetic reconstructions
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Andrzej Ryniewicz, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoInternational Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT). — 2014 vol. 3 iss. 10, s. 175–180
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMicrostructural and micromechanical tests of titanium biomaterials intended for prosthetic reconstructions
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech I. Ryniewicz
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2016 vol. 18 no. 1, s. 121–127. — tekst: http://www-1actabio-1pwr-1wroc-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Vol18No1/15.pdf
22
 • [referat, 2015]
 • TytułModelowanie funkcjonalne stawu biodrowego z wykorzystaniem kapoplastyki
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — S. 31–32
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModelowanie funkcjonalne stawu biodrowego z wykorzystaniem kapoplastyki
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 37–40. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/10.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułModelowanie koron i ocena dokładności odwzorowania kształtu filarów protetycznych
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2014 R. 90 nr 5, s. 146–149. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/34.pdf
25
 • [referat, 2014]
 • TytułModelowanie koron i ocena dokładności odwzorowania kształtu filarów protetycznych
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — S. 65–66