Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Podobińska-Staniec, dr inż.

adiunkt

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kezp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3250-0646 orcid iD

ResearcherID: X-4317-2018

Scopus: 57201118368

PBN: 5e709472878c28a0473bd40a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [chapter, 2012]
 • TytułAdaptive case management – a modern way of supporting knowledge management processes in an enterprise
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ
  ŹródłoInnovations in management and production engineering / ed. Ryszard Knosala. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — S. 368–374
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [article, 2013]
 • TytułAnaliza ryzyka poziomu cen surowców z wykorzystaniem wybranych modeli zmienności
  AutorzyMaciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 37–40
 • słowa kluczowe: GARCH, ARCH, ryzyko rynkowe, modelowanie zmienności

  keywords: GARCH, ARCH, market risk, variation modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [article, 2013]
 • TytułAnaliza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej
  AutorzyPatrycja BĄK, Maciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 357–366
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [journal paper, 2018]
 • TytułApplying intellectual capital in business process modelling
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Edyta BRZYCHCZY
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 129–135
 • słowa kluczowe: kapitał intelektualny, zarządzanie procesami, modelowanie procesu, BPMN

  keywords: BPMN, intellectual capital, process modeling, process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-17

5
 • [chapter, 2019]
 • TytułConsolidation in the hard coal mining sector: case study
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Patrycja BĄK
  ŹródłoContemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — S. 103–117
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, konsolidacja, zmiany organizacyjne

  keywords: mining companies, consolidation, organisational changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [article, 2019]
 • TytułFinancial and non-financial reporting - an attempt to correlation between selected chosen variables
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Robert RANOSZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 283–288
 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, korelacja, kapitał intelektualny

  keywords: financial reporting, correlation, intellectual capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-49

7
8
 • [proceedings, 2015]
 • TytułInfrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community)
  AutorzySylwia CYGAN-KORECKA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 126
 • keywords: revitalisation, post-mining areas, region, intellectual capital, Eden Project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2014]
 • TytułInfrastruktura tunelowa – lokalna i międzynarodowa dźwignia handlu
  AutorzyNatalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4874–4881
 • słowa kluczowe: ruch tranzytowy, obiekty tunelowe, transport tunelowy

  keywords: transport links, transit traffic, transport tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [article, 2019]
 • TytułIoT platforms for the mining industry: an overview
  AutorzyPaulina GACKOWIEC, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 267–272
 • słowa kluczowe: górnictwo, analiza danych, przemysłowy Internet rzeczy, platformy analityczne

  keywords: mining, data analysis, analytics platforms, industrial Internet of Things

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-47

11
 • [chapter, 2013]
 • TytułKapitał intelektualny a restrukturyzacja przedsiębiorstw
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. — S. 934–941
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [chapter, 2014]
 • TytułKapitał intelektualny – wykorzystanie informacji i wiedzy w procesach logistycznych
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — S. 995–1004
 • słowa kluczowe: logistyka, wiedza, kapitał intelektualny, rozwój przedsiębiorstwa, proces logistyczny, system logistyczny, informacja, EDI, Elektroniczna Wymiana Danych, proces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2013]
 • TytułPresent threats and trends facing logistics in companies
  AutorzyAnna WILKOSZ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoVIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — S. 105
 • keywords: management, economy, risk, logistics, supply chain, knowledge, software, business, information systems, IT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [article, 2019]
 • TytułPrzemysłowe platformy Internetu rzeczy - przegląd rozwiązań dla przemysłu wydobywczego
  AutorzyPaulina GACKOWIEC, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2019 nr 4, s. 48–53
 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, analiza danych, przemysłowy Internet rzeczy, platformy analityczne

  keywords: mining, data analysis, analytics platforms, industrial Internet of Things

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2014]
 • TytułReengineering of storage processes
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 124
 • keywords: logistics, storage, reengineering, warehouse, AIDC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [article, 2014]
 • TytułReinżynieria procesów magazynowania
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4813–4820
 • słowa kluczowe: reinżynieria, proces magazynowania, systemy pamięci masowej

  keywords: reengineering, storage processes, storage systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [article, 2017]
 • TytułSzkolenia pracowników jako forma rozwoju kapitału intelektualnego spółek węglowych
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2017 R. 18 nr 2, s. 265–270
 • słowa kluczowe: kapitał intelektualny, rozwój, kapitał ludzki, szkolenia

  keywords: development, human capital, intellectual capital, training

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2017-02-29

19
 • [proceedings, 2017]
 • TytułSzkolenia pracowników jako forma rozwoju kapitału intelektualnego spółek węglowych : [streszczenie]
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [proceedings, 2017]
 • TytułThe identification of intellectual capital in the energy sector on the basis of a mining company
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Roman MAGDA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 84
 • keywords: mining companies, value-based management, intellectual capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [chapter, 2019]
 • TytułThe relationship between indicators of non-financial reporting of Polish companies
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoContemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — S. 219–231
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał intelektualny, raportowanie niefinansowe

  keywords: corporate social responsibility (CSR), non-financial reporting, intellectual capital (IC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [proceedings, 2012]
 • TytułThe valuation of mineral companies using real options model
  AutorzyMaciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 243
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [article, 2013]
 • TytułWspółczesne zagrożenia i kierunki rozwoju stojące przed logistyką przedsiębiorstw
  AutorzyAnna WILKOSZ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 652–657
 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, zarządzanie, gospodarka, logistyka, łańcuch dostaw, łańcuch logistyczny, zagrożenie, ryzyko, wiedza, programy komputerowe, przedsiębiorstwo

  keywords: management, economy, risk, logistics, supply chain, knowledge, software, business, information systems, IT, logistics chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [journal paper, 2012]
 • TytułWybrane aspekty pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie górniczym
  AutorzyBarbara KOWAL, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 89–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25