Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Igras-Cybulska, dr inż.

poprzednio: Igras

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5621-7901 orcid iD

ResearcherID: V-2704-2018

Scopus: 55658516800

PBN: 5e70944e878c28a0473ba174

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • Affects associations analysis in emergency situations / Joanna GRZYBOWSKA, Magdalena IGRAS, Mariusz ZIÓŁKO // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICACII 2015 : 17th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : May 18–19, 2015, Paris, France, Pt. 11. — [France : s. n.], [2015]. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 1447

 • keywords: rules, data mining, emergency phone calls, emotional profiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akustyczne korelaty intonacji ironicznejAcoustic correlates of ironic intonation / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. — (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW ; t. 7). — ISBN: 978-83-8090-032-5 ; e-ISBN: 978-83-8090-033-2. — S. 33–48. — Bibliogr. s. 46–48, Summ.. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza percepcyjna i akustyczna mowy emocjonalnej aktorów : [abstract][Perceptual and acoustic analysis of actors emotional speech] / Magdalena IGRAS, Wiesław WSZOŁEK // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Audiowizualna baza nagrań mowy polskiejAudiovisual database of Polish speech recordings / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 2B, s. 163–172. — Bibliogr. s. 169–171, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Baza danych nagrań mowy dla analizy porównawczej rożnojęzycznych fonemówDatabase of speech recordings for comparative analysis of multi-language phonemes / Mariusz MĄSIOR, Magdalena IGRAS, Mariusz ZIÓŁKO, Stanisław KACPRZAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2B, s. 79–87. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Baza danych nagrań mowy emocjonalnejDatabase of emotional speech recordings / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2B, s. 67–77. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nagrania mowy, detekcja emocji w głosie

  keywords: speech recordings, detection of emotions in speech

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Classification of emotions in emergency call center conversations / Magdalena IGRAS, Joanna GRZYBOWSKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2015] : [ICACII 2015 : 17th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction] : international scholarly and scientific research & innovation : international science index : May 18–19, 2015, Paris, France, Pt. 11. — [France : s. n.], [2015]. — Dod. na okł. e-ISSN 1307-6892. — S. 1448

 • keywords: machine learning, acoustic analysis, complex emotions, emotion recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Designing VRPT experience for empathy toward out-groups using critical incidents and cultural explanations / Daniela Hekiert, Magdalena IGRAS-CYBULSKA, Artur Cybulski // W: ISMAR-Adjunct 2021 [Dokument elektroniczny] : 2021 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct proceedings : 4–8 October 2021, virtual event. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2021. — e-ISBN: 978-1-6654-1298-8. — S. 506–507. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 507, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-04. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ez0096.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9585819

  orcid iD
 • keywords: 360-degree video, cultural explanation, critical incidents, empathy, Virtual Reality Perspective Taking, human centered design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISMAR-Adjunct54149.2021.00122

12
 • Detection of disfluencies in speech signal : [abstract] / Katarzyna BARCZEWSKA, Magdalena IGRAS // W: Young scientists towards the challenges of modern technology : 7th international PhD students and young scientists conference : Warsaw, 17–20 September 2012 : programme. — Warsaw : Warsaw Uniwersity of Technology, 2012. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Detection of disfluencies in speech signal / Katarzyna BARCZEWSKA, Magdalena IGRAS // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2013 vol. 4 no. 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10

 • keywords: speech processing, phoneme recognition, disfluencies of speech, elocution, dynamics of speech

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Different types of pauses as a source of information for biometry / M. IGRAS, B. ZIÓŁKO // W: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications : 8th international workshop : Firenze, Italy, December 16–18, 2013 : proceedings / ed. by Claudia Manfredi. — Firenze : Firenze University Press, 2013. — (Proceedings and report ; 98). — ISBN: 978-88-6655-469-1 ; e-ISBN: 978-88-6655-470-7. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • keywords: Polish, pauses, fillers, punctuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Does realism of a virtual character influence arousal? : exploratory study with pupil size measurement / Radosław Sterna, Artur CYBULSKI, Magdalena IGRAS-CYBULSKA, Joanna Pilarczyk, Michał Kuniecki // W: VRW 2023 [Dokument elektroniczny] : IEEE conference on Virtual Reality and 3D user interfaces abstracts and workshops : 25–29 March 2023, Shanghai, China : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2023. — e-ISBN: 979-8-3503-4839-2. — S. 655–656. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 656, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-01. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047jd010a.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10108797

  orcid iD
 • keywords: virtual reality, psychology, VR, pupil, virtual character

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/VRW58643.2023.00170

17
 • Dynamics of emotions in voice during real-life arguments / Magdalena IGRAS // W: CYBEREMOTIONS 2013 : final conference of EU project : 29\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} January 2013, Warsaw : programme and book of abstracts / Warsaw University of Technology. Faculty of Physics. — [Warsaw : WUT], [2013]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekstrakcja i kwantyfikacja cech sygnału oddechowego z sygnału mowyModelling and detection of breath in acoustic signal / Magdalena IGRAS, Bartosz ZIÓŁKO // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013 : materiały XII sympozjum : Krynica Zdrój, 19–23 maja 2013 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2013. — ISBN: 978-83-61528-36-4. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Emotional profiles of emergency phone callers / Magdalena IGRAS, Joanna GRZYBOWSKA, Mariusz ZIÓŁKO // W: IACS-2014 : the first conference of the International Association for Cognitive Semiotics : September 25–27, 2014, Lund : book of abstracts. — Lund : Media-Tryck, 2014. — S. 196–197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Empathy building ’in the wild’ - a reflection on an avoidance of the emotional engagement / Magdalena IGRAS-CYBULSKA, Artur Cybulski, Damian GAŁUSZKA, Jan Smolarczyk // W: 2022 IEEE conference on Virtual Reality and 3D user interfaces abstracts and Workshops (VRW) [Dokument elektroniczny] : 12–16 March 2022, virtual event : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2022. — ISBN: 978-1-6654-8403-9 ; e-ISBN: 978-1-6654-8402-2. — S. 204–208. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 207–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-20. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047dn0015.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9757467

  orcid iD
 • keywords: virtual reality, immersion, empathy, on site research, field research, VRPT, human centered design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/VRW55335.2022.00050

21
 • ethnoVR 2.0.: a first-person experience of cross-cultural misunderstanding in Virtual Reality / Daniela Hekiert, Magdalena IGRAS-CYBULSKA, Artur Cybulski, Kamil Kwiatkowski // W: ISMAR-Adjunct 2022 [Dokument elektroniczny] : 2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct Proceedings : 17–21 October 2022, Singapore. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2022. — Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-6654-5366-0. — e-ISBN: 978-1-6654-5365-3. — S. 895–896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 896, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-15. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047oj00c6.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9974591

  orcid iD
 • keywords: human computer interaction, virtual reality, empathy, perspective taking, cross cultural psychology, empathic computing, UX research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISMAR-Adjunct57072.2022.00193

22
 • Expressing politeness in Polish and Canadian dialogues / Daniela Hekiert, Magdalena IGRAS-CYBULSKA // W: II national interdisciplinary scientific conference TechSpo'18 : power of algorithms [Dokument elektroniczny] : 20–21 September 2018, Krakow / AGH University of Science and Technology in Krakow. Faculty of Humanities. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, [2018]. — Dod. ISBN: 978-1-5386-8467-2. — e-ISBN: 978-1-5386-8466-5. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.. — M. Igras-Cybulska – dod. afiliacja: Techmo Sp. z o. o.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047z80023.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8584627

  orcid iD
 • keywords: emotion recognition, computational paralinguistics, vocal politeness across cultures, social signal processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TechSpo.2018.8584627

23
 • glossoVR - voice emission and public speech training system / Magdalena IGRAS-CYBULSKA, Artur CYBULSKI, Daniela Hekiert, Magdalena Majdak, Rafał Salamon, Paulina Słomka, Aleksandra Szumiec, Katarzyna Błaszczyńska, Bartłomiej Błaszczyński, Stanisław KACPRZAK // W: VRW 2020 [Dokument elektroniczny] : 2020 IEEE conference on Virtual Reality and 3D user interfaces : 22–26 March 2020, Atlanta, Georgia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos, Washington, Tokyo : IEEE, cop. 2020. — e-ISBN: 978-1-7281-6532-5. — S. 833–834. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 834, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047z60105.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9090507

  orcid iD
 • keywords: visualization, virtual reality, speech analytics, user-centered design, voice emission, exposure therapy, glossophopia, speech training

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/VRW50115.2020.00267

24
 • How the voice can be changed? / Magdalena Majdak, Magdalena IGRAS-CYBULSKA // W: International conference on Music and sounds : 15 July 2017, Warsaw, Poland : abstracts / London Centre for Interdisciplinary Research, Interdisciplinary Research Foundation. — [Warsaw : s. n.], [2017]. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Interpretacja zapisów fizjologicznych na rzecz detekcji emocji[Interpretation of physiological records for the detection of emotions] / Magdalena IGRAS, Jaromir PRZYBYŁO, Eliasz KAŃTOCH, Grzegorz J. NALEPA, Piotr AUGUSTYNIAK // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 7, Informatyka w medycynie / red. Władysław Torbicz, [et al.] ; red. t. Marek Kurzyński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2019. — ISBN: 978-83-7837-087-1. — S. 767–784. — Bibliogr. s. 781–784

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: