Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Kalisz, dr hab. inż.

poprzednio: Podorska

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0776-9037

ResearcherID: H-9786-2016

Scopus: brak

PBN: 3955986

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułAgglomeration of liquid steel precipitations
  AutorzyD. KALISZ, D. Didenchuk, S. Gerasin, V. Sinelnikov
  Źródło«Universitetskaâ nauka – 2015» : meždunarodnaâ naučno-tehničeskaâ konferenciâ : tezisy dokladov. T. 1, fakul'tety: metallurgičeskij, ènergetičeskij / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy, Gosudarstvennoe Vysšee Učebnoe zavedenie «Priazovoskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet». — Mariupol' : GVUZ «Priazovskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet», 2015. — S. 260–[261]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2017]
 • TytułAglomeraciâ vklûčenij ${Al_2O_3}$ v židkoj stali
  AutorzyD. KALISZ, K. KUGLIN, S. A. GERASIN
  ŹródłoLitvo 2017 [Dokument elektroniczny] : XIII mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ ; Metalurgìâ 2017 : VI mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 23-25 travnâ Ukraina, Zaporože : programa / Ministerstvo Osvìti ta Nauki Ukraïni, [et al.]. — Zaporìžžâ : Zaporìžka Torgovo-Promislova Palata ; AA Tandem, cop. 2017. — S. 116–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza procesu aglomeracji cząstek $Al_{2}O_{3}$ w ciekłej stali : [streszczenie]
  AutorzyDorota KALISZ, Paweł Leszek ŻAK, Kamil Kuglin
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 61
 • słowa kluczowe: stal, aglomeracja, wtrącenie niemetaliczne, metoda PSG

  keywords: steel, agglomeration, non-metallic inclusion, PSG method

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
  AutorzyS. RZADKOSZ, D. KALISZ, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — S. 73–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Dorota KALISZ, Marcin PIĘKOŚ, Witold CIEŚLAK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2012 t. 62 nr 7–8, s. 304–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of agglomeration of $Al_{2}O_{3}$ particles in liquid steel
  AutorzyD. KALISZ, P. L. ŻAK, K. KUGLIN
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2091–2096
 • keywords: steel, agglomeration, non-metallic inclusion, PSG method

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of strength characteristics of composite materials under vibration loads at higher temperatures
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Dorota KALISZ, Artem ARUSTAMIAN, Anatolij Ishchenko
  ŹródłoJournal of Machine Construction and Maintenance. — 2017 no. 1, s. 93–97
 • słowa kluczowe: granica plastyczności, organiczno-nieorganiczne kompozyty, wytrzymałość materiałów

  keywords: yield point, material strength, organic-inorganic composites

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of strength characteristics of composite material under vibration loads at elevated temperatures : abstract
  AutorzyK. SOŁEK, D. KALISZ, A. ARUSTAMIAN, O. Ishchenko
  ŹródłoProblematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce [Dokument elektroniczny] : automatyzacja procesów produkcyjnych : III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Jedlnia-Letnisko, 4–6 lipca 2016 r.. — [Polska : NOT], [2016]. — S. [1–2]
 • słowa kluczowe: kompozyty organiczno-nieorganiczne, wytrzymałość materiałowa, obciążenia wibracyjne

  keywords: yield point, material strength, organic-inorganic composites

9
 • [referat, 2017]
 • TytułBehavior of ${Y_2O_3}$ and ${Al_2O_3}$ particles near the solidification front
  AutorzyŻAK Paweł L., KALISZ Dorota, Rączkowski Grzegorz
  ŹródłoMetal 2017 : 26textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24textsuperscript{th}–26textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 104
 • keywords: numerical modelling, Y2O3, Al2O3, solidification front, precipitation movement

10
11
 • [referat, 2015]
 • TytułCalculation of equilibrium composition and mass of oxide precipitations generated in steel refining processes
  AutorzyD. KALISZ, S. Gerasin, V. Sinelnikov, D. Didenchuk
  Źródło«Universitetskaâ nauka – 2015» : meždunarodnaâ naučno-tehničeskaâ konferenciâ : tezisy dokladov. T. 1, fakul'tety: metallurgičeskij, ènergetičeskij / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy, Gosudarstvennoe Vysšee Učebnoe zavedenie «Priazovoskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet». — Mariupol' : GVUZ «Priazovskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet», 2015. — S. 257–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • [referat, 2017]
 • TytułCalculation of the effect of oxides agglomeration in liquid steel containing yttrium
  AutorzyKALISZ Dorota, KUGLIN Kamil, GERASIN Sergiej, ŻAK Paweł L.
  ŹródłoMetal 2017 : 26textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24textsuperscript{th}–26textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 99
 • keywords: numerical modelling, Y2O3, agglomeration, steel casting, Particle Size Grouping Method

13
 • [referat, 2015]
 • TytułComputer calculation of MnS formation during continuous casting of steel
  AutorzyS. GERASIN, Dorota KALISZ
  ŹródłoISC 2015 : 2textsuperscript{nd} International Student Conference on Geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields : 13–14 July, 2015, Bor, Serbia : book of abstracts / eds. Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Nada Štrbac ; University of Belgrade ; Technical Faculty in Bor. — Bor : Technical Faculty, 2015. — S. 8
 • keywords: computer simulation, continuous casting, segregation, MnS precipitates

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComputer simulation of microsegregation of sulphur and manganese and formation of MnS inclusions while casting rail steel
  AutorzyD. KALISZ, S. GERASIN, P. Bobrowski, P. L. ŻAK, T. Skowronek
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 1939–1944
 • słowa kluczowe: stal szynowa

  keywords: solidification, MnS precipitates

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComputer simulation of the formation of non-metallic precipitates during a continuous casting of steel
  AutorzyD. KALISZ, P. L. ŻAK, T. TOKARSKI, Ł. WZOREK, J. S. SUCHY, M. Kiczor, W. CIEŚLAK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 335–340
 • keywords: modelling, crystallization, continuous casting of steel, non-metallic oxide precipitates

16
17
 • [referat, 2015]
 • TytułDoświadczalne wyznaczenie granicy plastyczności materiału kompozytowego "Stahl 1018" w podwyższonych temperaturach
  AutorzyArtem ARUSTAMIAN, Dorota KALISZ
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, kompozyt polimerowy, Stahl1018, granica plastyczności

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDoświadczalne wyznaczenie granicy plastyczności materiału kompozytowego ”Stahl 1018” w podwyższonych temperaturach
  AutorzyA. ARUSTAMIAN, D. KALISZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 7–10
 • słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, kompozyt polimerowy, Stahl1018, granica plastyczności

19
 • [referat, 2017]
 • TytułEffekt ${Na_2O}$, ${Li_2O}$ i ${K_2O}$ na vâzkost' sistemy ${SiO_2 - CaO - Al_2O_3}$
  AutorzyD. KALISZ, V. O. SINEL'NIKOV, R. D. Kuzemko
  ŹródłoLitvo 2017 [Dokument elektroniczny] : XIII mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ ; Metalurgìâ 2017 : VI mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 23-25 travnâ Ukraina, Zaporože : programa / Ministerstvo Osvìti ta Nauki Ukraïni, [et al.]. — Zaporìžžâ : Zaporìžka Torgovo-Promislova Palata ; AA Tandem, cop. 2017. — S. 118–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułFunction of AlN in the formation of grained structure of microalloyed steel
  AutorzyD. KALISZ, S. GERASIN
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 57–62
 • keywords: computer simulation, microalloyed steel, segregation, calculation, AlN precipitates

21
 • [referat, 2017]
 • TytułGrowth model of Bi-component oxide nonmetallic inclusions in liquid steel
  AutorzyŻAK Paweł L., KALISZ Dorota, GERASIN Sergiej, KUGLIN Kamil
  ŹródłoMetal 2017 : 26textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24textsuperscript{th}–26textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 104
 • keywords: numerical modelling, Y2O3, Al2O3, nonmetallic inclusions, precipitations growth

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of casting mold slag on the progress of casting process
  AutorzyD. KALISZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 35–41
 • keywords: mold slag, continuous casting process, slag viscosity, viscosity modeling, CaO-SiO2-Al2O3 slag

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of hydrodynamic and temperature conditions on the efficiency of the slag splashing method
  AutorzyViktor SINELNIKOV, Dorota KALISZ, Ruslan KUZEMKO
  ŹródłoJournal of Machine Construction and Maintenance. — 2017 no. 2, s. 93–98
 • słowa kluczowe: rozprysk żużla, lanca, wyłożenie ogniotrwałe, dysze, strumień azotu

  keywords: refractory lining, slag splashing method, lance, nozzles, nitrogen flow

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence the FeO content on slag viscosity at his spraying : increase the life of the refractory lining
  AutorzyV. O. SINELNIKOV, D. KALISZ
  ŹródłoGlass and Ceramics. — 2016 vol. 73 iss. 3–4, s. 144–148. — tekst: http://goo.gl/YYHYE4
 • keywords: viscosity, Riboud model, Urbain model, stability of lining, inflation of slag, refractory lining