Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Golonka, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułHydratacja wybranych faz klinkierowych w obecności siarczanów metali
  AutorzyPaulina GOLONKA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoDni betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła 13–15 października 2014 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2014. — S. 547–556
2
 • [referat, 2012]
 • TytułOddziaływanie reduktorów chromu na zaczyn cementowy
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Paulina GOLONKA
  ŹródłoDni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — S. 781–789
3
 • [referat, 2013]
 • TytułOddziaływanie wybranych siarczanów metali na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego
  AutorzyP. GOLONKA, W. NOCUŃ-WCZELIK
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]
4
 • [referat, 2014]
 • TytułRola siarczanowych reduktorów chromu (VI) w kształtowaniu właściwości cementu
  AutorzyNOCUŃ-WCZELIK W., GOLONKA P., Wojtaś D.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 37
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułRola siarczanowych reduktorów chromu(VI) w kształtowaniu właściwości cementu
  AutorzyPaulina GOLONKA, Dominika Wojtaś, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 388–392. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1114
6
 • [referat, 2012]
 • TytułThe impact of selected sulfate chromium (VI) reducers on cement hydration
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Paulina GOLONKA, Grzegorz MALATA, Iwona Patalan
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
7
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułThe impact of selected sulfate chromium (VI) reducers on cement hydration
  AutorzyW. NOCUŃ-WCZELIK, P. GOLONKA, G. MALATA, I. Patalan
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 277–286
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe studies of the effect of sulfates added as chromium(VI) reducers in portland cement
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Paulina GOLONKA, Grzegorz MALATA
  ŹródłoJournal of Thermal Analysis and Calorimetry. — 2014 vol. 118 iss. 1, s. 59–66. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-014-4005-y.pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ reduktorów chromu sześciowartościowego Cr(VI) na barwę tworzyw betonowych
  AutorzyPaulina GOLONKA, Grzegorz ŁÓJ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoBrukbiznes. — 2013 nr 5, s. 6–13
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ reduktorów chromu(VI) na hydratację zaczynu cementowego
  AutorzyPaulina GOLONKA, Marek NOCUŃ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2017 R. 22/84 nr 1, s. 39–51. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_1/Nocun_1_2017.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ reduktorów Cr(VI) na wymywalność chromu i barwę tworzyw cementowych
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Paulina GOLONKA, Grzegorz ŁÓJ
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 4, s. 809–813
12
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ wybranych siarczanów metali na hydratację cementu
  AutorzyPaulina GOLONKA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — S. 165
13
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułWpływ wybranych siarczanów metali na hydratację cementu
  AutorzyPaulina GOLONKA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów : nauki inżynieryjne, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2013. — S. 160–167
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułXPS studies of alite hydration products in the presence of hexavalent chromium reducers
  AutorzyPaulina GOLONKA, Marek NOCUŃ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2017 T. 69 nr 3, s. 258–263. — tekst: https://goo.gl/6nmB19