Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Golonka, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Hydratacja wybranych faz klinkierowych w obecności siarczanów metali
2
 • Oddziaływanie reduktorów chromu na zaczyn cementowy
3
 • Oddziaływanie wybranych siarczanów metali na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego
4
 • Rola siarczanowych reduktorów chromu (VI) w kształtowaniu właściwości cementu
5
 • Rola siarczanowych reduktorów chromu(VI) w kształtowaniu właściwości cementu
6
 • The impact of selected sulfate chromium (VI) reducers on cement hydration
7
 • The impact of selected sulfate chromium (VI) reducers on cement hydration
8
 • The studies of the effect of sulfates added as chromium(VI) reducers in portland cement
9
 • Wpływ reduktorów chromu sześciowartościowego Cr(VI) na barwę tworzyw betonowych
10
 • Wpływ reduktorów chromu(VI) na hydratację zaczynu cementowego
11
 • Wpływ reduktorów Cr(VI) na wymywalność chromu i barwę tworzyw cementowych
12
 • Wpływ wybranych siarczanów metali na hydratację cementu
13
 • Wpływ wybranych siarczanów metali na hydratację cementu
14
 • XPS studies of alite hydration products in the presence of hexavalent chromium reducers