Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of yttria stabilised zirconia nanopowder processed with the Polymer Induced Colloid Aggregation technique for sintering
  AutorzyBartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA
  ŹródłoECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — [France : s. n.], [2013]. — S. 216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania nad aglomeracją proszku tlenku cyrkonu (IV) stabilizowanego wapniem przy zastosowaniu metody PICA w środowisku zasadowym
  AutorzyWÓJTOWICZ B., PYDA W., Miodoński R.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułCeramika Ca-TZP odporna na starzenie
  AutorzyAnna ŁABUZ, Radosław LACH, Marian RĄCZKA, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2015]
 • TytułGlicerol jako tani zamiennik poli(alkoholu winylowego) w nieklasycznej krystalizacji tlenku cyrkonu
  AutorzyBartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułGlycols as a cheap substitutes for polymers in nonclassical crystallization of zirconia
  AutorzyWÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar
  ŹródłoISHA 2016 [Dokument elektroniczny] : the 5textsuperscript{th} International Solvothermal and Hydrothermal Association conference : January 17–20, Taiwan : abstracts / International Solvothermal and Hydrothermal Association ; National Cheng Kung University. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — S. 51
 • keywords: zirconia, nonclassical crystallization, mesocrystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2015]
 • TytułHigh $CaO$ zirconia solid solutions from hydrothermal processing : [abstract]
  AutorzyWaldemar PYDA, Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ
  Źródło17textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]
 • keywords: ZrO2, CaZrO3, CaO, hydrothermal crystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2013]
 • TytułInfluence of HPMC addition on hydrothermal crystallization of zirconium oxide
  AutorzyB. WÓJTOWICZ, W. PYDA, J. Morgiel
  ŹródłoSM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — S. 31, poz. A8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of the powder morphology on properties of the OE-PICA hierarchic granules
  AutorzyBartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 1, s. 110–115
 • słowa kluczowe: spiekanie, granule, PICA, proszek, ZrO2

  keywords: sintering, granules, PICA, powder, ZrO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of two-step sintering on microstructure evolution and mechanical properties of alumina-nanozirconia composites
  AutorzyBartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA
  ŹródłoComposites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych]. — 2012 R. 12 nr 2, s. 132–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułInfluence of zirconium dioxide precursor on its hydrothermal crystallization in the presence of selected polymers
  AutorzyB. WÓJTOWICZ, W. PYDA
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułManufacturing and properties of $4Ca-TZP$ ceramics for biomedical applications
  AutorzyŁABUZ Anna, LACH Radosław, WÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar
  ŹródłoECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1], ID: 02246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułMikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalną
  AutorzyOBAL K., WÓJTOWICZ B., WYRWA J., ADAMCZYK A., PĘDZICH Z., BRYLEWSKI T., RĘKAS M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułMikrostruktura i właściwości mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu $3Y-TZP/0,5% mol Al_{2}O_{3}$ otrzymanego z proszków 3-YSZ preparowanych metodami współstrącania oraz hydrotermalną
  AutorzyKatarzyna OBAL, Bartosz WÓJTOWICZ, Michał BOBRUK, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2014]
 • TytułNieklasyczna krystalizacja tlenku cyrkonu
  AutorzyWÓJTOWICZ B., PYDA W.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2013]
 • TytułNonclassical crystallization of the zirconium dioxide and its derivatives in the presence of selected polymers in hydrothermal conditions : [abstract]
  AutorzyWaldemar PYDA, Jerzy Morgiel, Bartosz WÓJTOWICZ
  ŹródłoICFPAM 2013 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials : 8–13 December 2013. — [Auckland : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2014]
 • TytułNonclassical crystallization of zirconium oxide and its derivatives : [abstract]
  AutorzyB. WÓJTOWICZ, W. PYDA
  ŹródłoCIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — [Italy : s. n.], [2014]. — Ekran [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2012]
 • TytułPreparation and densification behaviour of calcium oxide fully stabilized zirconia nanopowders
  AutorzyA. ŁABUZ, W. PYDA, B. WÓJTOWICZ
  ŹródłoSecond international conference for students and young scientists on Materials processing science [Dokument elektroniczny] : Tbilisi, 10–13 October 2012, : programme and book of manuscripts / ed. Zviad Kovziridze ; Georgian Technical University. — [S. l.] : GTU, [2012]. — S. 41–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułProcessing and properties of $Ca-TZP$ nanoceramics for biomedical applications
  AutorzyŁABUZ A., LACH R., WÓJTOWICZ B., PYDA W.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułProcessing and properties of C-TZP nanoceramics for biomedical applications
  AutorzyAnna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 3, s. 281
 • keywords: mechanical properties, phase composition, Ca-TZP, nanoceramics, low temperature degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2012]
 • TytułSome mechanical properties of unstabilised zirconia nanostructured sinters delivered by two step sintering
  AutorzyB. WÓJTOWICZ, W. PYDA, A. ŁABUZ
  ŹródłoSecond international conference for students and young scientists on Materials processing science [Dokument elektroniczny] : Tbilisi, 10–13 October 2012, : programme and book of manuscripts / ed. Zviad Kovziridze ; Georgian Technical University. — [S. l.] : GTU, [2012]. — S. 30–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2015]
 • TytułSynthesis of silicon carbide using shungite
  AutorzyPICHÓR Waldemar, GUBERNAT Agnieszka, LACH Radosław, ZIENTARA Dariusz, Springwald Maria, WÓJTOWICZ Bartosz
  ŹródłoECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1], ID: 01736
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułTetragonalny ditlenek cyrkonu $3Y-TZP/0,5% mol. Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stałotlenkowy w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC na podłożu anodowym
  AutorzyMariusz Krauz, Katarzyna OBAL, Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec, Bartosz WÓJTOWICZ, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: