Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Application of yttria stabilised zirconia nanopowder processed with the Polymer Induced Colloid Aggregation technique for sintering
2
 • Badania nad aglomeracją proszku tlenku cyrkonu (IV) stabilizowanego wapniem przy zastosowaniu metody PICA w środowisku zasadowym
3
 • Ceramika Ca-TZP odporna na starzenie
4
 • Glicerol jako tani zamiennik poli(alkoholu winylowego) w nieklasycznej krystalizacji tlenku cyrkonu
5
 • Glycols as a cheap substitutes for polymers in nonclassical crystallization of zirconia
6
 • High CaO content zirconia powder from hydrothermal processing
7
 • High $CaO$ zirconia solid solutions from hydrothermal processing
8
 • Influence of HPMC addition on hydrothermal crystallization of zirconium oxide
9
 • Influence of the powder morphology on properties of the OE-PICA hierarchic granules
10
 • Influence of two-step sintering on microstructure evolution and mechanical properties of alumina-nanozirconia composites
11
 • Influence of zirconium dioxide precursor on its hydrothermal crystallization in the presence of selected polymers
12
 • Manufacturing and properties of $4Ca-TZP$ ceramics for biomedical applications
13
 • Mikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalną
14
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol Al_{2}O_{3}$ otrzymanego z proszków 3-YSZ preparowanych metodami współstrącania oraz hydrotermalną
15
 • Monoclinic zirconia sintered bodies prepared via two-step sintering and characterisation of selected mechanical properties
16
 • Nieklasyczna krystalizacja tlenku cyrkonu
17
 • Nonclassical crystallization of the zirconium dioxide and its derivatives in the presence of selected polymers in hydrothermal conditions
18
 • Nonclassical crystallization of zirconium oxide and its derivatives
19
 • Preparation and densification behaviour of calcium oxide fully stabilized zirconia nanopowders
20
21
 • Processing and properties of $Ca-TZP$ nanoceramics for biomedical applications
22
 • Processing and properties of C-TZP nanoceramics for biomedical applications
23
 • Some mechanical properties of unstabilised zirconia nanostructured sinters delivered by two step sintering
24
 • Synthesis of silicon carbide using shungite
25
 • Tetragonalny ditlenek cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stałotlenkowy w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC na podłożu anodowym