Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem32248
2016523
2015981
201455
2013862
2012431
201111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem321121
201655
2015945
2014541
2013826
2012413
201111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem321715
2016523
2015945
2014541
2013844
2012422
201111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem32230
201655
2015918
201455
2013817
201244
201111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem32725
2016523
2015918
201455
2013826
2012413
201111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem32725
2016523
2015918
201455
2013826
2012413
201111

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Application of yttria stabilised zirconia nanopowder processed with the Polymer Induced Colloid Aggregation technique for sintering / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 216. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme B: Innovative procesing and synthesis

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad aglomeracją proszku tlenku cyrkonu (IV) stabilizowanego wapniem przy zastosowaniu metody PICA w środowisku zasadowymThe research on aggregation of calcia stabilized zirconia by PICA method in the alkaline environment / WÓJTOWICZ B., PYDA W., Miodoński R. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ceramika Ca-TZP odporna na starzenieCa-TZP ceramics resistant to aging / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Marian RĄCZKA, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Glicerol jako tani zamiennik poli(alkoholu winylowego) w nieklasycznej krystalizacji tlenku cyrkonuGlycerol as a cheap substitute of poly(vinyl alcohol) in nonclassical crystallization of zirconia / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Glycols as a cheap substitutes for polymers in nonclassical crystallization of zirconia / WÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar // W: ISHA 2016 [Dokument elektroniczny] : the 5\textsuperscript{th} International Solvothermal and Hydrothermal Association conference : January 17–20, Taiwan : abstracts / International Solvothermal and Hydrothermal Association ; National Cheng Kung University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: zirconia, nonclassical crystallization, mesocrystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • High CaO content zirconia powder from hydrothermal processing / Anna ŁABUZ, Waldemar PYDA, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 40 n. 1–2, s. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr., Rés.. — 17th international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.40.79-86

7
 • High $CaO$ zirconia solid solutions from hydrothermal processing : [abstract] / Waldemar PYDA, Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: ZrO2, CaZrO3, CaO, hydrothermal crystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of HPMC addition on hydrothermal crystallization of zirconium oxide / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA, J. Morgiel // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 31, poz. A8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of the powder morphology on properties of the OE-PICA hierarchic granulesWpływ morfologii proszku na właściwości granulatów hierarchicznych otrzymanych metodą OE-PICA / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

 • słowa kluczowe: spiekanie, granule, PICA, proszek, ZrO2

  keywords: sintering, granules, PICA, powder, ZrO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of two-step sintering on microstructure evolution and mechanical properties of alumina-nanozirconia compositesWpływ spiekania dwuetapowego na ewolucję mikrostruktury i właściwości mechaniczne kompozytów tlenek glinu–tlenek cyrkonu / Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 132–137. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of zirconium dioxide precursor on its hydrothermal crystallization in the presence of selected polymers / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Manufacturing and properties of $4Ca-TZP$ ceramics for biomedical applications / ŁABUZ Anna, LACH Radosław, WÓJTOWICZ Bartosz, PYDA Waldemar // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02246. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalnąMicrostructure and ionic conductivity of tetragonal zirconia prepared using powders synthesized by hydrothermal method / OBAL K., WÓJTOWICZ B., WYRWA J., ADAMCZYK A., PĘDZICH Z., BRYLEWSKI T., RĘKAS M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol Al_{2}O_{3}$ otrzymanego z proszków 3-YSZ preparowanych metodami współstrącania oraz hydrotermalnąMicrostructure and mechanical properties of $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ tetragonal zirconia prepared using 3-YSZ powders synthesized via the co-precipitation and hydrothermal methods / Katarzyna OBAL, Bartosz WÓJTOWICZ, Michał BOBRUK, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Monoclinic zirconia sintered bodies prepared via two-step sintering and characterisation of selected mechanical properties / WÓJTOWICZ B., PYDA W., ŁABUZ A. // Ceramics-Silikaty ; ISSN 0862-5468. — 2013 vol. 57 iss. 3, s. 185–189. — Bibliogr. s. 189. — tekst: http://www.ceramics-silikaty.cz/2013/pdf/2013_03_185.pdf

 • keywords: mechanical properties, unstabilised zirconia sinters, monoclinic zirconia sinters, two step sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nieklasyczna krystalizacja tlenku cyrkonuNonclassical crystallization of zirconia / WÓJTOWICZ B., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nonclassical crystallization of the zirconium dioxide and its derivatives in the presence of selected polymers in hydrothermal conditions : [abstract] / Waldemar PYDA, Jerzy Morgiel, Bartosz WÓJTOWICZ // W: ICFPAM 2013 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials : 8–13 December 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Auckland : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nonclassical crystallization of zirconium oxide and its derivatives : [abstract] / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA // W: CIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2014]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.cimtec-congress.org/abstracts_fk_-_5th_international_conference [2014-07-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Preparation and densification behaviour of calcium oxide fully stabilized zirconia nanopowders / A. ŁABUZ, W. PYDA, B. WÓJTOWICZ // W: Second international conference for students and young scientists on Materials processing science [Dokument elektroniczny] : Tbilisi, 10–13 October 2012, : programme and book of manuscripts / ed. Zviad Kovziridze ; Georgian Technical University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : GTU, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 41–46. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 45–46, Res.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Processing and properties of $Ca-TZP$ nanoceramics for biomedical applicationsWytwarzanie i właściwości nanoceramiki $Ca-TZP$ do zastosowań biomedycznych / ŁABUZ A., LACH R., WÓJTOWICZ B., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Processing and properties of C-TZP nanoceramics for biomedical applications / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Bartosz WÓJTOWICZ, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 281. — Workshop on Contemporary bioceramics : Kraków, September 12\textsuperscript{th}, 2016

 • keywords: mechanical properties, phase composition, Ca-TZP, nanoceramics, low temperature degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Some mechanical properties of unstabilised zirconia nanostructured sinters delivered by two step sintering / B. WÓJTOWICZ, W. PYDA, A. ŁABUZ // W: Second international conference for students and young scientists on Materials processing science [Dokument elektroniczny] : Tbilisi, 10–13 October 2012, : programme and book of manuscripts / ed. Zviad Kovziridze ; Georgian Technical University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : GTU, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 30–35. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 35, Res.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synthesis of silicon carbide using shungite / PICHÓR Waldemar, GUBERNAT Agnieszka, LACH Radosław, ZIENTARA Dariusz, Springwald Maria, WÓJTOWICZ Bartosz // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 01736. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tetragonalny ditlenek cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stałotlenkowy w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC na podłożu anodowym$3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ tetragonal zirconia as a solid electrolyte for anode-supported intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC) / Mariusz Krauz, Katarzyna OBAL, Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec, Bartosz WÓJTOWICZ, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: