Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Borowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej
  AutorzyKamil MACIUK, Łukasz BOROWSKI, Paulina LEWIŃSKA
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2013 R. 64 nr 7–8, s. 413–421
2
 • [referat, 2012]
 • TytułCałkowanie numeryczne równania ruchu satelity metodami Rungego-Kutty na przykładzie satelity GLONASS
  AutorzyKamil MACIUK, Łukasz BOROWSKI
  ŹródłoWspółczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych a problemy definiowania krajowych układów odniesienia [Dokument elektroniczny] : 18/19.10.2012, Grybów. — [Polska : s. n.], [2012]. — Ekran [1]
3
 • [referat, 2012]
 • TytułDetermination of normal height with use of permanent stations with an example of ASG-EUPOS
  AutorzyŁukasz BOROWSKI, Beata SZAFRAŃSKA, Kamil MACIUK
  ŹródłoPHD hallgatók VIII [Dokument elektroniczny] : nemzetközi konferenciája : Miskolc, Hungary, 6–10 August 2012. — [Hungary] : International Visegrad Fund, [2012]. — S. [1–4])
4
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułDetermination of normal heights of ASG-EUPOS stations illustrated with an example of KRAW station
  AutorzyŁukasz BOROWSKI
  Źródło4textsuperscript{th} Doctoral seminar on Geodesy and Cartography : Olsztyn, Poland, 9–10 June 2011 = 9–10 czerwca 2011 : [monograph] / ed. Monika Biryło. — Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012. — S. 19–25
5
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDługość sesji RTK a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
  AutorzyKamil MACIUK, Paulina LEWIŃSKA, Łukasz BOROWSKI
  ŹródłoGeomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. — S. 83–95
6
 • [referat, 2013]
 • TytułDługość sesji RTK, a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
  AutorzyMACIUK Kamil, BOROWSKI Łukasz, LEWIŃSKA Paulina, SZOMBARA Stanisław
  Źródło„Jestem naukowcem, jestem interdyscyplinarny” [Dokument elektroniczny] : materiały pokonferencyjne II ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kalcyt działające przy Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : [27.09.2013, Kielce]. — [Kielce : s. n.], [2013]. — S. 26
7
 • [referat, 2013]
 • TytułDokładność niwelacji satelitarnej RTK na terenach eksploatacji górniczej
  AutorzyŁukasz BOROWSKI, Paulina LEWIŃSKA, Stanisław SZOMBARA, Kamil MACIUK
  ŹródłoIII Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [4]
8
 • [referat, 2013]
 • TytułFast algorithm of creating thermal DTM model
  AutorzyKamil MACIUK, Paulina LEWIŃSKA, Łukasz BOROWSKI
  ŹródłoYoung scientists towards the challenges of modern technology : 8th international PhD students and young scientists R&D conference : Warsaw, 16–18 September 2013 : programme. — [Warsaw : s. n.], [2013]. — S. 23
9
 • [referat, 2012]
 • TytułInterpretacja wyników klasycznych pomiarów odkształceń poziomych na wybranych terenach górniczych : [streszczenie]
  AutorzyPAULEWICZ Anna, BOROWSKI Łukasz, LEWIŃSKA Paulina, MACIUK Kamil
  ŹródłoInterdyscyplinarność – domena młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja : [Kielce 26–27 kwietnia 2012] : materiały pokonferencyjne / oprac. Karina Krzciuk, Małgorzata Gałka. — Kielce : s. n., 2012. — S. 27
10
 • [referat, 2013]
 • TytułKoncepcja TBD vs. BDOT10k
  AutorzyStanisław SZOMBARA, Kamil MACIUK, Łukasz BOROWSKI, Paulina LEWIŃSKA
  ŹródłoIII Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [10]
11
 • [referat, 2013]
 • TytułLocal quasi-geoid model based on the example of Jarosław
  AutorzyŁukasz BOROWSKI, Kamil MACIUK, LEWIŃSKA Paulina, Szypuła Marek
  ŹródłoYoung scientists towards the challenges of modern technology : 8th international PhD students and young scientists R&D conference : Warsaw, 16–18 September 2013 : programme. — [Warsaw : s. n.], [2013]. — S. 26
12
 • [referat, 2013]
 • TytułModel lokalny quasi-geoidy dla miasta Jarosław
  AutorzyBOROWSKI Łukasz, MACIUK Kamil, LEWIŃSKA Paulina
  Źródło„Jestem naukowcem, jestem interdyscyplinarny” [Dokument elektroniczny] : materiały pokonferencyjne II ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kalcyt działające przy Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : [27.09.2013, Kielce]. — [Kielce : s. n.], [2013]. — S. 11–12
13
 • [referat, 2013]
 • TytułModel quasi-geoidy dla miasta Jarosławia
  AutorzyŁukasz BOROWSKI, Kamil MACIUK, Marek Szypuła
  ŹródłoIII Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [5]
14
 • [referat, 2012]
 • TytułMożliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielko powierzchniowych
  AutorzyPaulina LEWIŃSKA, Łukasz BOROWSKI, Kamil MACIUK, Anna PAULEWICZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — S. 106
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMożliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielkopowierzchniowych
  AutorzyPaulina LEWIŃSKA, Łukasz BOROWSKI, Kamil MACIUK, Anna PAULEWICZ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 7–8, s. 437–441
16
 • [referat, 2012]
 • TytułOkreślenie dokładności wyznaczenia pozycji stacji referencyjnych EPN przy wykorzystaniu sygnałów GNSS w warunkach symulowanych przesłonięć horyzontu : [streszczenie]
  AutorzyMACIUK Kamil, BOROWSKI Łukasz, LEWIŃSKA Paulina, PAULEWICZ Anna
  ŹródłoInterdyscyplinarność – domena młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja : [Kielce 26–27 kwietnia 2012] : materiały pokonferencyjne / oprac. Karina Krzciuk, Małgorzata Gałka. — Kielce : s. n., 2012. — S. 24
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOsnowa bardziej zintegrowana : wysokościowe nawiązanie stacji ASG-EUPOS z wykorzystaniem informacji o lokalnym przebiegu quasi-geoidy
  AutorzyŁukasz BOROWSKI, Piotr BANASIK
  ŹródłoGeodeta : magazyn geoinformacyjny. — 2011 nr 3, s. 22–26
18
 • [referat, 2013]
 • TytułPorównanie wyników opracowania pomiarów statycznych w popularnych programach inżynierskich (poster)
  AutorzyŁukasz BOROWSKI
  Źródło„Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” : konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk : Kraków, 24–27 września 2013 r. : zeszyty streszczeń. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
19
 • [referat, 2013]
 • TytułPrzegląd i porównanie metod prezentacji wyników modelowania chmury punktów
  AutorzyPaulina LEWIŃSKA, Stanisław SZOMBARA, Kamil MACIUK, Łukasz BOROWSKI
  ŹródłoIII Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [6]
20
 • [referat, 2013]
 • TytułThermal 3D model of „Barbakan”
  AutorzyPaulina LEWIŃSKA, Kamil MACIUK, Łukasz BOROWSKI
  ŹródłoYoung scientists towards the challenges of modern technology : 8th international PhD students and young scientists R&D conference : Warsaw, 16–18 September 2013 : programme. — [Warsaw : s. n.], [2013]. — S. 26
21
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ dołączenia sygnałów GLONASS na dokładność rozwiązań kodowych
  AutorzyKamil MACIUK, Łukasz BOROWSKI, Paulina LEWIŃSKA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoIII Konferencja naukowa z cyklu: Rola geomatyki i inżynierii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego : materiały konferencyjne: II sesja doktorancka : 15 maja 2013 : [streszczenia referatów]. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. [8]
22
 • [referat, 2013]
 • TytułZastosowanie termowizji w górnictwie
  AutorzyLEWIŃSKA Paulina, MACIUK Kamil, BOROWSKI Łukasz, SZOMBARA Stanisław
  Źródło„Jestem naukowcem, jestem interdyscyplinarny” [Dokument elektroniczny] : materiały pokonferencyjne II ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kalcyt działające przy Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : [27.09.2013, Kielce]. — [Kielce : s. n.], [2013]. — S. 24