Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Borowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej
2
 • Całkowanie numeryczne równania ruchu satelity metodami Rungego-Kutty na przykładzie satelity GLONASS
3
 • Determination of normal height with use of permanent stations with an example of ASG-EUPOS
4
 • Determination of normal heights of ASG-EUPOS stations illustrated with an example of KRAW station
5
 • Długość sesji RTK a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
6
 • Długość sesji RTK, a dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych na terenach górniczych
7
 • Dokładność niwelacji satelitarnej RTK na terenach eksploatacji górniczej
8
 • Fast algorithm of creating thermal DTM model
9
 • Interpretacja wyników klasycznych pomiarów odkształceń poziomych na wybranych terenach górniczych
10
 • Koncepcja TBD vs. BDOT10k
11
 • Local quasi-geoid model based on the example of Jarosław
12
 • Model lokalny quasi-geoidy dla miasta Jarosław
13
 • Model quasi-geoidy dla miasta Jarosławia
14
 • Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielko powierzchniowych
15
 • Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielkopowierzchniowych
16
 • Określenie dokładności wyznaczenia pozycji stacji referencyjnych EPN przy wykorzystaniu sygnałów GNSS w warunkach symulowanych przesłonięć horyzontu
17
 • Osnowa bardziej zintegrowana
18
 • Porównanie wyników opracowania pomiarów statycznych w popularnych programach inżynierskich (poster)
19
 • Przegląd i porównanie metod prezentacji wyników modelowania chmury punktów
20
 • Thermal 3D model of „Barbakan”
21
 • Wpływ dołączenia sygnałów GLONASS na dokładność rozwiązań kodowych
22
 • Zastosowanie termowizji w górnictwie