Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Bania, dr inż.

asystent

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9661-8184

ResearcherID: R-8631-2018

Scopus: 56369481200

PBN: 4004340

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Application of electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological study for investigation of Upper Jurassic debris flow deposits from the Kraków Upland (Southern Poland)
3
 • Badania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)
4
 • Budowa utworów przypowierzchniowych na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach koło Krakowa – wyniki badań elektrooporowych
5
 • Combined 2D resistivity imaging and penetrometer-based resistivity profiling – example of field studies
6
 • DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland)
7
 • Efekty topograficzne w tomografii elektrooporowej – analiza przekrojów „syntetycznych”
8
 • Electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological analysis applied to investigation of Upper Jurassic limestones from the Krzeszowice Graben (Kraków Upland, southern Poland)
9
 • ERT method in the study of chemical pollution of the hydrogeological environment – numerical analysis of 2D and 3D models
10
 • ERT method in the study of chemical pollution of the hydrogeological environment – numerical analysis of 2D and 3D models
11
 • Flood embankment testing with the ERT method – specificity of measurements and interpretation
12
 • Geoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
13
 • Identification of archeological remnants within Czorsztyn Castle (Poland) – geoelectrical research
14
 • Integrated geoelectrical and geological data sets for shallow structure characterization of the southern margin of the Krzeszowice Graben (Southern Poland)
15
 • Investigating the pollution range in groundwater in the vicinity of a tailings disposal site with vertical electrical soundings
16
 • Płytka budowa geologiczna otoczenia Wzgórza Wawelskiego (Kraków, Polska) – wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej
17
 • Study of a dung heap impact on electrical properties of a subsurface zone – geoelectrical research
18
 • Study of a subsurface zone condition in the vicinity of an industrial waste heap with ERT method
19
 • The influence of micro-topography on electrical resistivity tomography results – computer modelling
20
 • 2D Electrical Resistivity Tomography interpretation ambiguity – example of field studies supported with ana logue and numerical modelling
21
 • 2D inversion ambiguity in the case of ERT data obtained from a single survey line
22
 • Wpływ lokalnej, przypowierzchniowej budowy geologicznej na deformacje powierzchni terenu w warunkach podziemnej eksploatacji górniczej