Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Ściążko, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Centrum Energetyki
CE, Centrum Energetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4593-1100 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6603532906

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • A modified gibbs free energy minimisation model for fluid bed coal gasisication
2
 • Carbon capture, wiedzieć jak najwięcej – nasz wspólny cel
3
 • Development state and analysis of available gasification technologies used for solid fuels and wastes
4
 • Effect of pyrolysis reactions on coal and biomass gasification process
5
 • Gasification kinetics of coal chars in carbon dioxide
6
 • Gasification – research needs and development directions
7
 • Instalacja pilotowa "oxy-fuel pcfb" o mocy 0,2 MW
8
 • Kinetic modelling of coking coal fluidity development
9
 • Kinetics of coal char oxy-fuel combustion
10
 • Kinetics of coal pyrolysis reactions
11
 • Nowa strategia klimatyczna szansą dla technologii wodorowych
12
 • Ocena reaktywności sorbentów wapniowych wobec $SO_{2}$ z zastosowaniem metody TGA
13
 • Prospect for coal gasification technology development in $CO_{2}$ enriched atmosphere
14
 • Technologie wychwytu, magazynowania, składowania i wykorzystania $CO_2$ w celach gospodarczych
15
 • W od(budowie)
16
 • Zastosowanie absorpcji aminowej do usuwania $CO_{2}$ ze spalin w skali pilotowej