Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Jaworski, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9126
20144112
201222
2011312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem936
2014413
201222
2011321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem954
2014431
201222
2011321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem945
2014422
201222
201133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem972
2014422
201222
201133
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem981
2014431
201222
2011331
2
  • Gold nanoparticles formation via gold(III) chloride complex ions reduction with glucose in the batch and in the flow microreactor systems
3
  • Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system
4
  • Kinetics and mechanism of redox reaction between tetrachloroaurate(III) ions and hydrazine
5
  • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów
6
  • Synteza nanocząstek złota metodą redukcji jonów kompleksowych złota(III) za pomocą hydrazyny w układzie mikroreaktora przepływowego
7
  • Synthesis of noble metal nanoparticles in microreactor systems – idea, strategy and case studies
8
  • The deposition of gold nanoparticles onto activated carbon
9
  • Zastosowanie mikroreaktorów przepływowych do syntezy nanocząstek metali szlachetnych (Pt, Pd, Au)