Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Jaworski, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
2
  • Gold nanoparticles formation via gold(III) chloride complex ions reduction with glucose in the batch and in the flow microreactor systems
3
  • Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system
4
  • Kinetics and mechanism of redox reaction between tetrachloroaurate(III) ions and hydrazine
5
  • Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów
6
  • Synteza nanocząstek złota metodą redukcji jonów kompleksowych złota(III) za pomocą hydrazyny w układzie mikroreaktora przepływowego
7
  • Synthesis of noble metal nanoparticles in microreactor systems – idea, strategy and case studies
8
  • The deposition of gold nanoparticles onto activated carbon
9
  • Zastosowanie mikroreaktorów przepływowych do syntezy nanocząstek metali szlachetnych (Pt, Pd, Au)