Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Łagoda, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57200012936

PBN: 4164461

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAA6013 aluminium alloy deformed by forward-backward rotating die (KoBo): microstructure and mechanical properties control by changing the die oscillation frequency
  AutorzyPaweł Koprowski, Magdalena Bieda, Sonia Boczkal, Anna Jarzębska, Paweł OSTACHOWSKI, Jakub KAWAŁKO, Tomasz Czeppe, Wojciech Maziarz, Marek ŁAGODA, Krzysztof Sztwiertnia
  ŹródłoJournal of Materials Processing Technology. — 2018 vol. 253, s. 34–42. — tekst: https://goo.gl/jbyZDG
3
4
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka mechaniczna tytanu po niskotemperaturowym wyciskaniu i walcowaniu : [streszczenie]
  AutorzyPaweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK
  ŹródłoMateriały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]
5
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of temperature and strain rate on the mechanical properties of 99.5 aluminium rods extruded by KOBO
  AutorzySonia Boczkal, Marzena Lech-Grega, Wojciech Szymański, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2017 vol. 879, s. 230–235. — tekst: https://goo.gl/EYTWh0
6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKształtowanie elementów konstrukcyjnych dla lotnictwa ze stopów lekkich metodą wyciskania na zimno w złożonym stanie odkształcenia
  AutorzyAgata Mrugała, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Dariusz KUC
  ŹródłoPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika. — 2015 z. 267, s. 85–90
8
 • [referat, 2015]
 • TytułLow temperature consolidation of AZ91 metal shavings
  AutorzyPaweł OSTACHOWSKI, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Marek ŁAGODA, Romana Śliwa
  Źródło23. mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 28.–30. september 2015, Portorož, Slovenija : program in knjiga pevzetkov / eds. Matjaž Godec [et al.]. — Ljubljana : Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2015. — S. 191
9
 • [referat, 2014]
 • TytułLow-temperature extrusion of titanium
  AutorzyMarek ŁAGODA, Paweł OSTACHOWSKI, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK
  Źródło22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — S. 139
10
 • [referat, 2014]
 • TytułManufacturing of aluminium strips by complex rolling process
  AutorzyW. BOCHNIAK, A. KORBEL, M. ŁAGODA, M. PROKOPOWICZ
  ŹródłoICCE-22 [Dokument elektroniczny] : twenty second annual international conference on Composites/nano engineering : July 13–19, 2014, Saint Julian's, Malta / ed. David Hui. — [Malta : s. n.], [2014]. — S. [1–2]
11
12
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMicrostructure evolution of CP titanium during deformation in KoBo process followed by cold rolling
  AutorzyJ. Kawałko, P. Bobrowski, P. Koprowski, A. Jarzębska, M. Bieda, M. ŁAGODA, K. Sztwiertnia
  ŹródłoJournal of Alloys and Compounds. — 2017 vol. 707, s. 298–303. — tekst: https://goo.gl/E2MWDp
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMikrostruktura i właściwości stopów AZ31, AZ61, AZ80, WE43 uzyskanych metodą KOBO
  AutorzyAgata Mrugała, Iwona Bednarczyk, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2016 R. 61 nr 3, s. 136–139
15
 • [referat, 2011]
 • TytułNadplastyczne własności cynku wyciśniętego bocznie metodą KOBO
  AutorzyPaweł OSTACHOWSKI, Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Marek ŁAGODA, Anna PALIBOREK
  ŹródłoOMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [39]
16
 • [inne, 2017]
 • TytułNiskotemperaturowa konsolidacja przemysłowych wiórów ze stopów magnezu
  AutorzyWłodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Romana Śliwa, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Marian ZIOMEK, Marek Zwolak
  ŹródłoNowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym : katalog rozwiązań innowacyjnych projektu kluczowego. — Wyd. 4. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2017. — S. 125–126
17
 • [inne, 2015]
 • TytułNiskotemperaturowa konsolidacja przemysłowych wiórów ze stopu magnezu
  AutorzyWłodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Romana Śliwa, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Marian ZIOMEK
  ŹródłoNowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym : katalog rozwiązań innowacyjnych projektu kluczowego. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2015. — S. 111–112
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułNiskotemperaturowa konsolidacja wiórów z trudnoodkształcalnych stopów aluminium
  AutorzyAndrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Romana Śliwa, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Zygmunt Kusion, Bartłomiej Trzebuniak
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2016 vol. 27 no. 2, s. 133–151. — tekst: http://goo.gl/RZ7MLD
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPlastic flow of metals under cyclic change of deformation path conditions
  AutorzyWłodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA
  ŹródłoArchives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2018 vol. 18 iss. 3, s. 679–686. — tekst: https://goo.gl/EGP2BN
20
 • [referat, 2015]
 • TytułRecycling of AZ61 AZ80 magnesium alloys machining chips through low-temperature consolidation
  AutorzyPaweł OSTACHOWSKI, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Marek ŁAGODA, Romana Śliwa
  Źródło23. mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 28.–30. september 2015, Portorož, Slovenija : program in knjiga pevzetkov / eds. Matjaž Godec [et al.]. — Ljubljana : Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2015. — S. 154
21
 • [referat, 2017]
 • TytułRozdrobnienie ziarna jedno lub dwufazowych stopów MgLiAl po różnych metodach intensywnej deformacji jak TCAP, KOBO i Max strain
  AutorzyJan Dutkiewicz, [et al.], Marek ŁAGODA, Paweł OSTACHOWSKI, Paweł PAŁKA, Grzegorz BOCZKAL, [et al.]
  ŹródłoOMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — S. 6–8
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOCHNIAK Włodzimierz, KORBEL Andrzej, OSTACHOWSKI Paweł, ŁAGODA Marek
  DetailsInt.Cl.: B21C 23/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411069 A1 ; Opubl. 2016-08-01. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 16, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411069A1.pdf
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułSposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA
  DetailsInt.Cl.: B21C 23/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226669 B1 ; Udziel. 2017-03-16 ; Opubl. 2017-08-31. — Zgłosz. nr P.411069 z dn. 2015-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226669B1.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułStrength properties of aluminium strips subjected to complex KOBO deformation
  AutorzyWłodzimierz BOCHNIAK, Marek ŁAGODA, Adelajda BRZOSTOWICZ, Mateusz Prokopowicz
  ŹródłoAdvanced Materials Research. — 2015 vols. 1079–1080, s. 50–53. — tekst: http://www.scientific.net/AMR.1079-1080.50.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułStructural phenomena induced in the course of and post low-temperature KOBO extrusion of AA6013 aluminum alloy
  AutorzyAndrzej KORBEL, Krzysztof PIEŁA, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Ludwik BŁAŻ, Włodzimierz BOCHNIAK, Mirosława Pawlyta
  ŹródłoMaterials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. — 2018 vol. 710, s. 349–358. — tekst: https://goo.gl/ZxnQVC