Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Dziok, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8456-5727

ResearcherID: A-2236-2017

Scopus: 56576393700

PBN: 909937

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of the possibility of mercury removal from the organic and mineral matter of hard coals in the process of thermal pretreatment
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Jerzy GÓRECKI
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 206
 • keywords: mercury removal, thermal pretreatment, organic and mineral matter, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania podatności węgli energetycznych na zmniejszenie zawartości rtęci na etapie pre-combustion
  AutorzyIreneusz Baic, Wiesław Blaschke, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Wojciech Sobko
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 98, s. 103–114
 • słowa kluczowe: usuwanie rtęci, analiza densymetryczna, rtęć w węglu kamiennym, rtęć we frakcjach gęstościowych, suche odkamienianie

  keywords: mercury removal, mercury in hard coal, mercury in density fraction, float-and-sink, test, dry deshaling method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułDetermination of kinetic parameters of pyrolysis of wheat straw using thermogravimetry and mathematical models
  AutorzyMateusz SZUBEL, Andrea Dernbecher, Tadeusz DZIOK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 217
 • keywords: pyrolysis, thermogravimetry, straw

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEmisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnych
  AutorzyDorota MAKOWSKA, Faustyna WIEROŃSKA, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2017 t. 20 z. 4, s. 89–102
 • słowa kluczowe: paliwa stałe, metale ciężkie, emisja, procesy spalania, pierwiastki ekotoksyczne

  keywords: heavy metals, emission, solid fuels, ecotoxic elements, combustion processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKoncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennego
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Tomasz CHMIELNIAK, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 98, s. 125–135
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, usuwanie rtęci, wzbogacanie węgla, suche odkamienianie, termiczna preparacja

  keywords: mercury, mercury removal, coal cleaning, dry deshaling, thermal pretreatment, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułMercury in Polish bituminous coals used in coke production
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Marta MARCZAK, Jerzy GÓRECKI, Tadeusz DZIOK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 202
 • keywords: bituminous coal, coal cleaning, anthropogenic mercury emission, coking, mercury distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMethod selection for mercury removal from hard coal
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02007, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402007

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPreliminary assessment of the possibility of mercury removal from hard coal with the use of air concentrating tables
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 125–141
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, usuwanie rtęci, suche odkamienianie

  keywords: mercury removal, dry deshaling, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0043

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułProdukcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalg
  AutorzyMariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Tadeusz DZIOK, Janusz JAKÓBIEC
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2017 R. 73 nr 9, s. 641–650
 • słowa kluczowe: piroliza, biopaliwa, bioolej, mikroalgi

  keywords: pyrolysis, biofuels, bio-oil, microalagae

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2017.09.03

12
 • [referat, 2017]
 • TytułStudies on mercury occurrence in inorganic constituents of Polish coals in the context of reducing mercury emission from coking plants
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Adam WŁODEK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 207
 • keywords: mercury, coking coal, EPMA, mercury emission, coking plants, coal washing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWęgiel i materiały węglowe w energetyce i ochronie środowiska
  AutorzyTadeusz DZIOK, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Urszula KANIK, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Marta WÓJCIK
  ŹródłoEnergetyka węglowa i jądrowa : wybrane aspekty / red. nauk. Radosław Szczerbowski. — Poznań : Wydawca Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — S. 145–174
 • słowa kluczowe: adsorpcja, materiały węglowe, CTW

  keywords: adsorption, carbonaceous materials, CCT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułZawartość rtęci w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych oraz ubocznych produktach spalania węgla w aspekcie ich utylizacji
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof BYTNAR
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 98, s. 115–123
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, uboczne produkty spalania, odpady, wzbogacanie

  keywords: mercury, coal cleaning, rejects, coal combustion by-products, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułZmiana składu chemicznego popiołu i poprawa właściwości energetycznych słomy zbożowej w wyniku jej wielokrotnego moczenia w wodzie
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Tadeusz DZIOK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2017 t. 20 z. 1, s. 117–133. — tekst: https://goo.gl/rHooHG
 • słowa kluczowe: popiół, substancja mineralna, chlor, biomasa roślinna, alkalia, wypłukiwanie

  keywords: biomass, ash, mineral matter, chlorine, alkali, washing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: