Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Dziok, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8456-5727

ResearcherID: A-2236-2017

Scopus: 56576393700

PBN: 909937

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessment of the possibility of mercury removal from the organic and mineral matter of hard coals in the process of thermal pretreatment
2
 • Badania podatności węgli energetycznych na zmniejszenie zawartości rtęci na etapie pre-combustion
3
 • Comparison of the gasification of coals and their chars with ${CO_2}$ based on the formation kinetics of gaseous products
4
 • Determination of kinetic parameters of pyrolysis of wheat straw using thermogravimetry and mathematical models
5
 • Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnych
6
 • Examinations of Polish brown and hard coals in terms of their use in the steam gasification process
7
 • Koncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennego
8
 • Mercury in Polish bituminous coals used in coke production
9
 • Method selection for mercury removal from hard coal
10
 • Preliminary assessment of the possibility of mercury removal from hard coal with the use of air concentrating tables
11
 • Produkcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalg
12
 • Studies on mercury occurrence in inorganic constituents of Polish coals in the context of reducing mercury emission from coking plants
13
 • Thermovolumetric investigations of steam gasification of coals and their chars
14
 • Węgiel i materiały węglowe w energetyce i ochronie środowiska
15
 • Zawartość rtęci w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych oraz ubocznych produktach spalania węgla w aspekcie ich utylizacji
16
 • Zmiana składu chemicznego popiołu i poprawa właściwości energetycznych słomy zbożowej w wyniku jej wielokrotnego moczenia w wodzie