Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Dziok, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8456-5727

ResearcherID: A-2236-2017

Scopus: 56576393700

PBN: 909937

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analysis of mercury content in feed coal and rejects for selected hard coal cleaning processes
2
 • Assessment of mercury emissions into the atmosphere from the combustion of hard coal in a home heating boiler
3
 • Assessment of the possibility of mercury removal from the organic and the mineral matter of hard coals in the process of thermal pretreatment
4
 • Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowania
5
 • Badania kinetyki zgazowania wybranych węgli ditlenkiem węgla w warunkach podwyższonego ciśnienia
6
 • Badania podatności węgli energetycznych na zmniejszenie zawartości rtęci na etapie pre-combustion
7
 • Badania uwalniania rtęci w procesie spalania węgla i biomasy w gospodarstwach domowych
8
 • Badania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wyników
9
 • Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacania
10
 • Comparison of the gasification of coals and their chars with ${CO_2}$ based on the formation kinetics of gaseous products
11
 • Contents of ecotoxic elements in Polish coking bituminous coals and in products of coking
12
 • Determination of kinetic parameters of pyrolysis of wheat straw using thermogravimetry and mathematical models
13
 • Ekologiczne i ekonomiczne aspekty procesu suchego odkamieniania węgli kamiennych
14
 • Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnych
15
 • Examinations of Polish brown and hard coals in terms of their use in the steam gasification process
16
 • Kinetics examination of pressurised steam gasification of beech wood
17
18
 • Kinetyka zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia
19
 • Koncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennego
20
21
 • Mercury in Polish coking bituminous coals
22
 • Method selection for mercury removal from hard coal
23
 • Metoda obniżania zawartości rtęci w węglu kamiennym
24
 • Możliwości wykorzystania technologii zgazowania węgla do wytwarzania energii, paliw i produktów chemicznych
25
 • Ocena reaktywności polskich węgli w procesie zgazowania parą wodną