Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Dziok, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8456-5727 orcid iD

ResearcherID: A-2236-2017

Scopus: 56576393700

PBN: 5e70922c878c28a04739124c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 120 publikacji Autora


1
 • Badania podatności węgli energetycznych na zmniejszenie zawartości rtęci na etapie pre-combustionStudies on the susceptibility of coals to the reduction of mercury content in the pre-combustion stage / Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Wojciech Sobko // W: XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej na temat Surowce energetyczne i energia [Dokument elektroniczny] : Zakopane, [15-18 października 2017]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s n.], [2017]. — Ekran 30–31. — Tryb dostępu: https://se.min-pan.krakow.pl/konferencja_31.php#3_9 [2019-01-24]. — Tekst pol.-ang.. — T. Dziok, A. Strugała - brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: usuwanie rtęci, analiza densymetryczna, rtęć w węglu kamiennym, rtęć we frakcjach gęstościowych, suche odkamienianie

  keywords: mercury removal, mercury in hard coal, mercury in density fraction, dry deshaling method, float-and-sink test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania podatności węgli na zmniejszenie zawartości rtęci w koncentratach metodą wzbogacania na suchoStudies on the susceptibility of coals to reduction of mercury content in concentrates by dry-enrichment methods / Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Wojciech Sobko // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2018 R. 138 nr 176–177, s. 15–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Abstr.. — T. Dziok, A. Strugała – brak afiliacji AGH. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2018/12/176-177.pdf

 • słowa kluczowe: usuwanie rtęci, analiza densymetryczna, rtęć w węglu kamiennym, rtęć we frakcjach gęstościowych, suche odkamienianie

  keywords: mercury removal, mercury in hard coal, mercury in density fraction, dry deshaling, float-and-sink test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania uwalniania rtęci w procesie spalania węgla i biomasy w gospodarstwach domowychStudies on mercury release in the coal and biomass combustion process in households / Tadeusz DZIOK, Elżbieta Kołodziejska, Ewa Kołodziejska, Agnieszka Woszczyna // W: XXXII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej na temat Surowce energetyczne i energia [Dokument elektroniczny] : Zakopane, [14-17 października 2018]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n.], [2018]. — Ekran 27–28. — Tryb dostępu: https://se.min-pan.krakow.pl/konferencja_32.php#2_12 [2019-01-24]. — Tekst pol.-ang.. — T. Dziok - brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, biomasa, gospodarstwa domowe, emisja rtęci

  keywords: biomass, mercury emission, household, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnychEcotoxic elements emission from combustion of solid fuels due to legal regulations / Dorota MAKOWSKA, Faustyna WIEROŃSKA, Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA // W: XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej na temat Surowce energetyczne i energia [Dokument elektroniczny] : Zakopane, [15-18 października 2017]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s n.], [2017]. — Ekran 19–20. — Tryb dostępu: https://se.min-pan.krakow.pl/konferencja_31.php#3_9 [2019-01-24]. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: paliwa stałe, metale ciężkie, emisja, procesy spalania, pierwiastki ekotoksyczne

  keywords: heavy metals, emission, solid fuels, ecotoxic elements, combustion processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennegoA concept of the hybrid mercury removal process from hard coal / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Tomasz CHMIELNIAK, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2018 R. 138 nr 176–177, s. 32–38. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.. — T. Dziok, A. Strugała, T. Chmielniak – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, usuwanie rtęci, wzbogacanie węgla, suche odkamienianie, termiczna preparacja

  keywords: mercury, mercury removal, coal cleaning, dry deshaling, thermal pretreatment, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennegoA concept of the hybrid mercury removal process from hard coal / Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Tomasz CHMIELNIAK, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke // W: XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej na temat Surowce energetyczne i energia [Dokument elektroniczny] : Zakopane, [15-18 października 2017]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s n.], [2017]. — Ekran 32–33. — Tryb dostępu: https://se.min-pan.krakow.pl/konferencja_31.php#3_11 [2019-01-24]. — Tekst pol.-ang.. — T. Dziok, A. Strugała, T. Chmielniak - brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, usuwanie rtęci, wzbogacanie węgla, suche odkamienianie, termiczna preparacja

  keywords: mercury, mercury removal, coal cleaning, dry deshaling, thermal pretreatment, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zawartość rtęci w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych oraz ubocznych produktach spalania węgla w aspekcie ich utylizacjiMercury content in the rejects from the hard coal cleaning process and coal combustion by-products in respect of their utilization / Piotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof BYTNAR // W: XXXI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej na temat Surowce energetyczne i energia [Dokument elektroniczny] : Zakopane, [15-18 października 2017]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s n.], [2017]. — Ekran 31–32. — Tryb dostępu: https://se.min-pan.krakow.pl/konferencja_31.php#3_10 [2019-01-24]. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, uboczne produkty spalania, odpady, wzbogacanie

  keywords: mercury, coal cleaning, rejects, coal combustion by-products, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: