Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Klimek, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: C-6388-2017

Scopus: 56579917500

PBN: 900414

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
2
  • Copper flotation waste from KGHM as potential sorbent for heavy metal removal from aqueous solutions
3
  • Influence of purification method of Na-montmorillonite on textural properties of clay mineral composites with $TiO_{2}$ nanoparticles
4
  • Influence of purification method of Na-montmorillonite on the properties of PILC-type and IMEC-type clay composites with ${TiO_2}$ nanoparticles
5
  • Ni (II) adsorption on carbonaceous waste from copper ore enrichment
6
  • Risk of trace elements exposure for children playing in city parks of Cracow, Poland
7
  • Smectite-, silica- and zeolites-bearing raw materials (Hliník and Hronom bentonite, Slovakia) – a new approach using integrated petrographic and mineralogical studies