Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Klimek, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: C-6388-2017

Scopus: 56579917500

PBN: 900414

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes
2
  • Delaminacja kationowych i anionowych form minerałów warstwowych
3
  • Dializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur
4
  • Kompozyty na osnowie delaminowanych minerałów warstwowych
5
  • Magnezyt i dolomit jako katalizatory utleniania cykloheksanonu do $\varepsilon$-kaprolaktonu przy użyciu nadtlenku wodoru – wpływ modyfikacji mechanochemicznej
6
  • Metale ciężkie na placach zabaw w uzdrowisku dziecięcym Rabka-Zdrój
7
  • Modyfikowane bentonity z Kopernicy jako sorbenty ditlenku węgla
8
  • Skład mineralny i wybrane właściwości fizykochemiczne komercyjnego bentonitu ze złoża Askana (Gruzja)
9
  • Wpływ pH na produkty hydrolizy roztworów zawierających polikationy Ti i Zr