Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Klimek, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: C-6388-2017

Scopus: 56579917500

PBN: 900414

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes
2
 • Competitive sorption of Cd(II), Cr(III), Cu(II) and Pb(II) by copper flotation waste from KGHM Polska Miedź
3
 • ${D_{3}}$ and ${V_{3}}$ diblock copolymers as starting materials for ceramic precursors
4
 • Dializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur
5
 • $H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $\varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts
6
 • Hydrotalcite/montmorillonite nanocomposite
7
 • Influence of purification method of Na-montmorillonite on the properties of PILC-type and IMEC-type clay composites with ${TiO_2}$ nanoparticles
8
 • Kompozyty na osnowie delaminowanych minerałów warstwowych
9
 • Magnezyt i dolomit jako katalizatory utleniania cykloheksanonu do $\varepsilon$-kaprolaktonu przy użyciu nadtlenku wodoru – wpływ modyfikacji mechanochemicznej
10
 • Metale ciężkie na placach zabaw w uzdrowisku dziecięcym Rabka-Zdrój
11
 • Modyfikowane bentonity z Kopernicy jako sorbenty ditlenku węgla
12
 • Ni (II) adsorption on carbonaceous waste from copper ore enrichment
13
 • Pillared montmorillonites as carbon dioxide nanosorbents
14
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air
15
 • Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air – textural chracterization
16
 • Sorption of carbon dioxide on Ti-, Zr- and [Ti,Zr]-pillared montmorillonites
17
 • Structural transformations of calcined [Ti,Zr]-pillared montmorillonites in relation to thermal evolution of hydrolysates obtained from [Ti,Zr]-pillaring solutions
18
 • The commercial bentonite from Kopernica (Tertiary, Slovakia) – petrogrphical and mineralogical approach
19
 • The evaluation of copper flotation waste as an adsorbent of Cu(II), Cr(III) and Pb(II) from aqueous solutions
20
 • The mineral and chemical composition of atmospheric dusts in Krakow, Poland
21
 • Wpływ pH na produkty hydrolizy roztworów zawierających polikationy Ti i Zr