Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Klimek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8167-8061 orcid iD

ResearcherID: C-6388-2017

Scopus: 56579917500

PBN: 5e709207878c28a04738ed36

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • Air pollution control and flue gas desulfurization residues from Polish copper smelting facility as adsorbents of Pb(II) and Cu(II) from aqueous solutions
2
 • An analysis of the chemistry, mineralogy and texture of waste dolomite powder used to identify its potential application in industry
3
 • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
4
5
 • Bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy: Palaeoenvironmental changes reflected in peatland deposits since the Late Glacial (case study of the Imszar raised bog, Northeastern Poland)
6
 • Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes
7
 • Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes
8
 • Combined $H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $\varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts
9
 • Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
10
 • Competitive sorption of Cd(II), Cr(III), Cu(II) and Pb(II) by copper flotation waste from KGHM Polska Miedź
11
 • Copper flotation waste from KGHM as potential sorbent for heavy metal removal from aqueous solutions
12
 • Copper ion-exchanged zeolite X from fly ash as an efficient adsorbent of phosphate ions from aqueous solutions
13
 • ${D_{3}}$ and ${V_{3}}$ diblock copolymers as starting materials for ceramic precursors
14
 • Delaminacja kationowych i anionowych form minerałów warstwowych
15
 • Dializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur
16
 • Effect of grinding on the physico-chemical properties of $Mg-Al$ hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone
17
 • Efficient removal of phosphate ions using Cu-modified zeolite X from fly ash
18
 • Erythromycin scavenging from aqueous solutions by zeolitic materials derived from fly ash
19
 • $H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $\varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts
20
 • Hydrotalcite/montmorillonite nanocomposite
21
 • Influence of dry milling on phase transformation of sepiolite upon alkali activation: implications for textural, catalytic and sorptive properties
22
 • Influence of purification method of Na-montmorillonite on textural properties of clay mineral composites with $TiO_{2}$ nanoparticles
23
 • Influence of purification method of Na-montmorillonite on the properties of PILC-type and IMEC-type clay composites with ${TiO_2}$ nanoparticles
24
 • Kompozyty na osnowie delaminowanych minerałów warstwowych
25
 • Magnesium and/or calcium-containing natural minerals as ecologically friendly catalysts for the Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with hydrogen peroxide