Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Klimek, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: C-6388-2017

Scopus: 56579917500

PBN: 900414

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Air pollution control and flue gas desulfurization residues from Polish copper smelting facility as adsorbents of Pb(II) and Cu(II) from aqueous solutions
2
 • An analysis of the chemistry, mineralogy and texture of waste dolomite powder used to identify its potential application in industry
3
 • Bentonite from the Central Slovakia Volcanic Field – a prospective raw material for Polish industry
4
 • Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes
5
 • Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes
6
 • Combined $H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $\varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts
7
 • Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach
8
 • Competitive sorption of Cd(II), Cr(III), Cu(II) and Pb(II) by copper flotation waste from KGHM Polska Miedź
9
 • Copper flotation waste from KGHM as potential sorbent for heavy metal removal from aqueous solutions
10
 • ${D_{3}}$ and ${V_{3}}$ diblock copolymers as starting materials for ceramic precursors
11
 • Delaminacja kationowych i anionowych form minerałów warstwowych
12
 • Dializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur
13
 • Effect of grinding on the physico-chemical properties of $Mg-Al$ hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone
14
 • $H_{2}O_{2}$/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to $\varepsilon$-caprolactone over $Mg-Al$ hydrotalcite catalysts
15
 • Hydrotalcite/montmorillonite nanocomposite
16
 • Influence of purification method of Na-montmorillonite on textural properties of clay mineral composites with $TiO_{2}$ nanoparticles
17
 • Influence of purification method of Na-montmorillonite on the properties of PILC-type and IMEC-type clay composites with ${TiO_2}$ nanoparticles
18
 • Kompozyty na osnowie delaminowanych minerałów warstwowych
19
20
 • Magnezyt i dolomit jako katalizatory utleniania cykloheksanonu do $\varepsilon$-kaprolaktonu przy użyciu nadtlenku wodoru – wpływ modyfikacji mechanochemicznej
21
 • Metale ciężkie na placach zabaw w uzdrowisku dziecięcym Rabka-Zdrój
22
 • Modyfikowane bentonity z Kopernicy jako sorbenty ditlenku węgla
23
24
 • Ni (II) adsorption on carbonaceous waste from copper ore enrichment
25
 • Pillared montmorillonites as carbon dioxide nanosorbents