Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Waliczek, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5940-7986

ResearcherID: brak

Scopus: 55159724500

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBitumen in rocks from the Skrzydlna Thrust Sheet and the Mszana Tectonic Window (Outer Carpathians)
  AutorzyMarta WALICZEK, Grzegorz MACHOWSKI, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 46, s. 56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułBituminy występujące w skałach łuski Skrzydlnej i okna Mszany Dolnej (Karpaty Zewnętrzne)
  AutorzyMarta WALICZEK, Grzegorz MACHOWSKI, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoBadania petrologiczne i mineralogiczne w geologii : VIII ogólnopolska konferencja : Kraków 1–2 czerwca 2017. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCalculation of radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous strata based on well-logging data from the Brońsko reef area (SW Poland) : [abstract]
  AutorzyM. WALICZEK, M. BAŁA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 188–189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułDojrzałość termiczna materii organicznej w łupkach z płaszczowiny magurskiej (Karpaty Zewnętrzne) na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu
  AutorzyMarta WALICZEK, Justyna NOSAL, Paweł WANDYCZ
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 323–327
 • słowa kluczowe: macerały, materia organiczna, refleksyjność witrynitu, paleotemperatury

  keywords: organic matter, reflectance of vitrinite, paleotemperature, macerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2014]
 • TytułMaturity of claystones from the Magura Nappe (Outer Carpathians) based on vitrinite reflectance
  AutorzyMarta WALICZEK
  ŹródłoVII GeoSymposium of young researchers ”Silesia 2014” : 17–19textsuperscript{th} September, Żywiec : conference proceedings / eds. Dmitry Zastrozhnov [et al.]. — [Poland : s. n.], [2014]. — S. 71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułNeotectonic (Miocene to recent) vertical movements in the Lao Cai Basin (Red River Fault Zone, Vietnam): an approach to seismic hazard assessment
  AutorzyD. P. Phan, A. K. Tokarski, A. ŚWIERCZEWSKA, P. J. STRZELECKI, M. WALICZEK, M. KRĄPIEC, N. Q. Cuong
  ŹródłoJournal of Asian Earth Sciences. — 2019 vol. 181 art. no. 103885, s. 1-13
 • keywords: Red River Fault Zone, seismic hazard, fractured clasts, exhumation, Late Quaternary tectonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jseaes.2019.103885

12
13
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułNiekonwencjonalne akumulacje gazu ziemnego w zwięzłych piaskowcach czerwonego spągowca w rejonie Poznania w modelu emph {basin-centered gas system}
  AutorzyJustyna NOSAL, Marta WALICZEK
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 135–138
 • słowa kluczowe: piaskowce czerwonego spągowca, złoża tight gas, BCGS

  keywords: Rotliegend sandstones, tight gas accumulations, BCGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2018]
 • TytułOccurrence and origin of coal-seam gas in the Upper Silesian Basin (Poland): isotopic, hydrous pyrolysis and geological approach
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI, Natalia KMIECIK, Marta WALICZEK
  ŹródłoGoldschmidt2018 [Dokument elektroniczny] : Boston, [USA], August 12–17 2018 : [abstracts]. — [Boston : s. n.], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena stopnia dojrzałości materii organicznej na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu (Karpaty zewnętrzne) – wstępne wyniki badań
  AutorzyMarta WALICZEK
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 89–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOcena stopnia przeobrażenia łupków menilitowych z Karpat zewnętrznych na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu
  AutorzyMarta WALICZEK
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 317–321
 • słowa kluczowe: macerały, materia organiczna, refleksyjność witrynitu

  keywords: organic matter, reflectance of vitrinite, macerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOcena stopnia przeobrażenia materii organicznej w łupkach z płaszczowiny dukielskiej na podstawie wskaźnika refleksyjności witrynitu
  AutorzyMarta WALICZEK
  ŹródłoNowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — S. 111–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2019]
 • TytułOrganic matter dispersed in Menilite Beds from Silesian Nappe – hydrocarbon evidence (Outer Carpathians – Poland) – preliminary results
  AutorzyMarta WALICZEK, Magdalena KRZYSZTOFIK, Grzegorz MACHOWSKI, Gabriel ZĄBEK
  ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2013]
 • TytułOrganiczne i nieorganiczne sposoby obliczania paleotemperatur
  AutorzyMarta WALICZEK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — S. 150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułPotencjał generowania węgli i łupków węglowych z Górnośląskiego i Lubelskiego Zagłębia Węglowego w oparciu o badania pirolizy wodnej
  AutorzyMaciej KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Marta WALICZEK
  ŹródłoGeopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — S. 683–686
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2017]
 • TytułSource potential of the Menilite Formation in the Central Carpathian Synclinorium (Outer Carpathians, Poland)
  AutorzyGrzegorz MACHOWSKI, Magdalena KRZYSZTOFIK, Marta WALICZEK, Michał STEFANIUK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 889–896
 • keywords: Outer Carpathians, geochemistry, Menilite Formation, source potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.111

25
 • [referat, 2019]
 • TytułStructural development of the Lao Cai Basin in Vietnam, Red River Fault Zone
  AutorzyPiotr Jan STRZELECKI, D. P. Phan, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, Marta WALICZEK, Marek KRĄPIEC, N. Q. Cuong
  ŹródłoPOL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — S. 48
 • keywords: Vietnam, Red River Fault, tectonics, neogene, quaternary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: