Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Machowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
2
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
3
 • Base case to dynamic simulation of CSEGR – carbon sequestration and enhanced gas recovery – for depleted Wilków gas field
4
 • Comparison of CO2 injection into saline aquifer using vertical and horizontal well – central Poland
5
 • Dynamiczna symulacja zatłaczania i warunki zachowania nadkrytycznej fazy CO2 na przykładzie struktury Budziszewice–Zaosie
6
 • Method of estimation brittleness for shale rocks
7
 • Model dynamiczny zatłaczania $CO_{2}$ do dolnojurajskich formacji solankowych struktury Budziszewice-Zaosie
8
 • Modelowanie numeryczne pracy otworu poziomego w pierwotnych i wtórnych metodach eksploatacji złoża gazu ziemengo
9
 • Ocena możliwości pracy dubletu geotermalnego na strukturze wiśniowej koło Strzyżowa, jako wynik modelowań dynamicznych
10
 • Ocena możliwości pracy dubletu geotermalnego na strukturze Wiśniowej koło Strzyżowa jako wynik modelowań dynamicznych
11
 • Phase diagram – unique method for predicting hydrocarbon phase change
12
 • Preliminary analysis of petrophysical parameters of the ”W” gas field as an introduction to $CO_{2}$ injection using Eclipse® simulator
13
 • Risk of overfilling the Budziszewice-Zaosie structure in the course of CO2 injection
14
 • Shale gas in place calculation for a single well
15
 • Static 3D model of the Rotliegend deposits in the Żuchlów gas field area, Fore-Sudetic Monocline, western Poland
16
 • The occurrence and characteristics of reservoir waters from the Silesian segment of the Rotliegend Basin (SW Poland)
17
 • Uncertainty analysis for volumetric calculations with use of Petrel software
18
 • Wykorzystanie modeli 3D w różnej skali do ilościowej oceny potencjału zasobowego utworów ordowiku i najniższego syluru w zachodniej i centralnej części basenu bałtyckiego