Wykaz publikacji wybranego autora

Gabriela A. Kozub-Budzyń, mgr inż.

poprzednio: Lato

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3489-9822

ResearcherID: brak

Scopus: 56703206200

PBN: 3950543

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Allanite geochemical response to hydrothermal alteration by alkaline, low-temperature fluids
2
 • Apatite from NWA 10153 and NWA 10645 – the key to deciphering magmatic and fluid evolution history in nakhlites
3
 • Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo)
4
 • Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra występujących w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
5
 • Constraints on the timing of multiple thermal events and re-equilibration recorded by high-U zircon and xenotime
6
 • Experimental constraints on the relative stabilities of the two systems monazite-(Ce) – allanite-(Ce) – fluorapatite and xenotime-(Y) – (Y,HREE)-rich epidote – (Y, HREE)-rich fluorapatite, in high Ca and Na-Ca environments under P-T conditions of 200-1000 MPa and $450-750^{\circ}$C
7
 • Geochemical evolution of a composite pluton: insight from major and trace element chemistry of titanite
8
9
 • Indium in polymetallic mineralisation at the Gierczyn mine, Karkonosze-Izera Massif, Poland: results of EPMA and LA-ICP-MS investigations
10
 • Mg-enriched erythrite from Bou Azzer, Anti-Atlas Mountains, Morocco: geochemical and spectroscopic characteristics
11
 • Mineralogy of cobalt-rich ferromanganese crusts from the Perth Abyssal Plain (E Indian Ocean)
12
 • Monazite Th-U-total Pb geochronology and P-T thermodynamic modelling in a revision of the HP-HT metamorphic record in granulites from Stary Gierałtów (NE Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland)
13
 • Stability of monazite and disturbance of the $Th-U-Pb$ system under experimental conditions of $250–350^{\circ}$C and 200–400 MPa
14
 • The first occurrence of cupropearceite in the Kupferschiefer deposit, Lubin mine, SW Poland
15
 • The stability of xenotime in high Ca and Ca-Na systems, under experimental conditions of 250–350$^{\circ}$C and 250-400 MPa: the implications for fluid-mediated low-temperature processes in granitic rocks
16
 • Time constraints on experimental studies of lead apatites