Wykaz publikacji wybranego autora

Gabriela A. Kozub-Budzyń, mgr inż.

poprzednio: Lato

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3489-9822

ResearcherID: brak

Scopus: 56703206200

PBN: 3950543

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra występujących w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
2
 • Diachronous metamorphism and exhumation of the Sudety Mts: evidence from monazite geochronology and thermodynamic modeling
3
 • Hydrothermal copper-bismuth mineralization from the Joremeny adit, Dobšiná, Slovak Republic – preliminary report
4
 • Indium in polymetallic mineralisation at the Gierczyn mine, Karkonosze-Izera Massif, Poland: results of EPMA and LA-ICP-MS investigations
5
 • Investigation of the process of grinding of a char coal obtained from tires waste pyrolysis
6
 • Micro-Raman spectroscopy of experimentally altered monazite and xenotime
7
 • Mineralizacja kruszcowa piasków tworzących w aluwium rzeki Mamuja (Indonezja)
8
 • Monazite Th-U-total Pb geochronology and P-T thermodynamic modelling in a revision of the HP-HT metamorphic record in granulites from Stary Gierałtów (NE Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland)
9
 • Pressure-temperature estimates on blueschists from the Vestgötabreen complex (Western Svalbard)
10
 • Rare earth elements distribution vs. crystallographic orientation in fluorapatite
11
 • Stability of monazite and disturbance of the $Th-U-Pb$ system under experimental conditions of $250–350^{\circ}$C and 200–400 MPa
12
 • Stability relations between monazite and allanite during metamorphic processes - new experimental data
13
 • The first occurrence of cupropearceite in the Kupferschiefer deposit, Lubin mine, SW Poland
14
 • The monazite geochronology of tectonometamorphic events in the Góry Sowie Massif, Sudetes
15
 • The stability of xenotime in high Ca and Ca-Na systems, under experimental conditions of 250–350$^{\circ}$C and 250-400 MPa: the implications for fluid-mediated low-temperature processes in granitic rocks
16
 • Time as a challenging constraint of experimental studies in applied mineralogy of apatites
17
 • Time constraints on experimental studies of lead apatites
18
 • Two Madagascar monazite crystals as potential reference materials for U-Pb microanalysis
19
 • U-Pb age constraints on re-equilibration processes in high-U, Th zircon in pegmatite from Piława Górna (the Góry Sowie Block, SW Poland)